Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Nếu làm tốt thì sẽ được lựa chọn giới thiệu ứng cử

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 7.1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng Cờ cho các tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2015 - 2020). Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng Cờ cho các tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2015 - 2020). Ảnh: N.Đ

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương số 18, 19 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, giảm được nhiều đầu mối trung gian, từng bước khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Đối với khối Đảng đã thực hiện xong việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của 6 cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; kết quả giảm 10 đầu mối (từ 31 phòng xuống còn 21 phòng), giảm 42 lãnh đạo cấp phòng (từ 87 trưởng, phó phòng xuống còn 45 người)... Trong khi đó, khối Nhà nước đã triển khai sắp xếp, kiện toàn 25 tổ chức hành chính bên trong các sở, ban ngành, địa phương. Ở cấp huyện có 14/18 địa phương triển khai sáp nhập tổ chức hội và đã giảm 44 hội. Đối với đơn vị sự nghiệp, cấp tỉnh đã giảm 38 đơn vị, cấp huyện giảm 43 đơn vị. Năm 2019, khối Đảng, đoàn thể tỉnh đã giải quyết cho 40 trường hợp và khối Nhà nước giải quyết cho 567 trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định 108 và 113 của Chính phủ.

Tính đến ngày 31.12.2019, Đảng bộ tỉnh có 22 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 1.144 tổ chức cơ sở đảng; 3.219 tổ chức đảng trực thuộc và 69.072 đảng viên (phát triển được 1.537 đảng viên mới). So với cuối năm 2018, toàn tỉnh giảm 1 đảng bộ trực thuộc, giảm 68 tổ chức cơ sở đảng và giảm 632 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong năm qua, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy trình quy định; chất lượng cán bộ đưa vào quy hoạch được nâng lên và có tính khả thi; quy hoạch đảm bảo phương châm “động” và “mở”. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được tham mưu kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; thực hiện nghiêm theo quy trình 5 bước đối với nguồn nhân sự tại chỗ; đề xuất ít nhất 2 phương án đối với nguồn từ nơi khác đến đảm bảo quy trình chặt chẽ, dân chủ, khách quan trong công tác cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng thành tựu phát triển của tỉnh năm 2019 có sự đóng góp rất lớn của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Bởi nhiệm vụ của ngành là sắp xếp, bố trí con người, tổ chức bộ máy, xây dựng được con người tốt, bộ máy vận hành trôi chảy thì phong trào sẽ được nâng lên. Biểu dương nỗ lực, cố gắng của toàn ngành trong năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm và cần sớm được khắc phục. Trước hết, có thể thấy việc hiểu nghị quyết, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương số 18, 19 (khóa XII) chưa được thấu đáo, lúng túng, vướng mắc. Xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ công chức còn chậm. Công tác quy hoạch cán bộ làm rất sớm nhưng một số nơi vẫn còn hụt cán bộ chủ chốt do không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, tỉnh phải điều người về... Nhiệm vụ của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2020 hết sức nặng nề nên toàn ngành cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa; trong đó, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 45 ngày 31.7.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII để cán bộ, đảng viên nắm hiểu rõ về tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự giới thiệu vào cấp ủy khóa mới; phối hợp rà soát hồ sơ nhân sự giới thiệu đại hội, xử lý nghiêm các biểu hiện chạy chức, chạy quyền, gian dối hồ sơ. “Nếu anh làm tốt thì người ta sẽ chú ý giới thiệu ứng cử, đề bạt, bổ nhiệm” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Nhắc lại yêu cầu của HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Sở Nội vụ để tổ chức thành công cuộc thi tuyển công chức trong quý I.2020, phải làm quyết liệt, xem đây là cuộc cách mạng về công tác cán bộ của tỉnh trong giai đoạn mới...

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ cho 5 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2015 - 2019); UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 cho 2 tập thể; Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 14 tập thể.  

TAGS