Văn kiện đại hội đảng phải mang trí tuệ toàn dân

ALĂNG NGƯỚC (thực hiện) |

Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khi trao đổi với Báo Quảng Nam về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời cho biết, đến thời điểm hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo điều kiện để tổ chức đại hội đảng các cấp theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng kiểm tra thực tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp ở Hiệp Đức. Ảnh: S.A
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng kiểm tra thực tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp ở Hiệp Đức. Ảnh: S.A

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh: “Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội, cũng như hướng dẫn của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp trên liên quan đến đại hội thành hệ thống các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện của cấp mình. Đồng thời tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc các nội dung trong chỉ thị, tiến hành nhiều cuộc hội thảo, nghiên cứu sát với thực tiễn”.

* Đồng chí có thể nói rõ hơn về công tác chuẩn bị cho đại hội tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh thời gian qua?

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: Cùng với chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã tiến hành đại hội trước tại một số đơn vị để rút kinh nghiệm. Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị và triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả đại hội trước ở các địa phương, đồng thời rút ra được nhiều kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa việc tổ chức đại hội sắp tới.

Để chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức đại hội trước rút kinh nghiệm của tỉnh tại Đảng bộ huyện Núi Thành, thời gian qua, bên cạnh chỉ đạo bằng nội dung văn bản, tổ công tác của Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra các bước triển khai, chuẩn bị mọi điều kiện cho đại hội ở cơ sở. Qua đánh giá, đến nay Huyện ủy Núi Thành đã chuẩn bị một cách chu đáo, nhất là việc hoàn thành đại hội trước tại Đảng bộ xã Tam Xuân 2 để rút kinh nghiệm; đồng thời hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo và xây dựng các văn kiện phục vụ đại hội. Ngoài Núi Thành, hầu hết cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy cơ bản đã xây dựng văn kiện, nhiều đơn vị, địa phương đã tiến hành dự thảo lần 2, lần 3 văn kiện đại hội cấp mình. Tinh thần chuẩn bị văn kiện cho đại hội nhiệm kỳ mới này được thực hiện rất công phu, kỹ lưỡng, tranh thủ được nhiều ý kiến tham gia đóng góp của các cấp, các ngành, đặc biệt là trong các buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với các địa phương, đơn vị. Các buổi làm việc này được xem như một cuộc hội thảo rất quý giá, có sự đóng góp ý kiến đầy thiết thực, sát sao của đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, giúp định hướng một số nhiệm vụ chiến lược cơ bản cho các địa phương trong nhiệm kỳ đến.

Đối với cấp tỉnh, quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện rất chu đáo, qua nhiều lần dự thảo và lấy ý kiến các đồng chí nguyên Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; chỉ đạo tổ chức 12 cuộc hội thảo, mời các chuyên gia ở các lĩnh vực để góp ý, giúp Quảng Nam có định hướng chiến lược, tầm nhìn phát triển thời gian đến. Trong tháng 4.2020, tỉnh sẽ lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, lão thành cách mạng, trí thức, văn nghệ sĩ, bộ ngành trung ương… để tham mưu xây dựng văn kiện mang tầm chiến lược, mang trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân để trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Thưa đồng chí, lâu nay, công tác nhân sự được xem là yếu tố quan trọng góp phần quyết định vào thành công của đại hội. Vậy, ở các địa phương trong tỉnh, công tác này được tiến hành như thế nào?

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: Xác định yếu tố quan trọng của nhân sự trong các kỳ đại hội, ngay từ đầu triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt theo Kết luận số 43 và 48 của Bộ Chính trị về rà soát những tồn tại, hạn chế, sai sót trong công tác cán bộ của nhiệm kỳ trước, qua đó yêu cầu khắc phục đảm bảo theo chỉ đạo của Trung ương. Đây cũng là một trong những khâu bước đầu để chuẩn bị cho nhân sự đại hội đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện trong thời gian đến được tốt hơn.

Bên cạnh chỉ đạo cấp ủy đảng, cơ quan liên quan tham mưu về công tác cán bộ tiếp tục rà soát tiêu chuẩn, điều kiện để phân loại cán bộ, nhất là cán bộ được quy hoạch vào cấp ủy, Tỉnh ủy còn chỉ đạo tiến hành bổ sung chức danh lãnh đạo ở các cấp ủy đảng đúng theo quy định của Chỉ thị 35, đảm bảo trước 6 tháng diễn ra đại hội. Đồng thời điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ, nhất là nhân sự được cơ cấu vào cấp ủy, tạo điều kiện để phấn đấu, trui rèn, trở thành cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Cùng với rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết, thời gian qua, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị cơ cấu hợp lý việc giới thiệu, bổ sung cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ là người dân tộc thiểu số vào cấp ủy, thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình 5 bước một cách kỹ lưỡng. Kiên quyết không đưa vào nhân sự cấp ủy đối với cán bộ không đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, yếu về năng lực, phẩm chất không tốt, có biểu hiện suy thoái về đạo đức và lối sống.

* Khi xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, những tiềm năng phát triển của các địa phương được đánh giá như thế nào để xây dựng các quyết sách phát triển, thưa đồng chí?

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: Qua các buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với các địa phương, đơn vị thời gian qua, chúng tôi nhận thấy, trong các văn kiện đại hội đảng các cấp, ngoài việc tổng kết đánh giá sát sao kết quả thực hiện các nội dung của nhiệm kỳ trước, những định hướng chiến lược trong việc xây dựng nghị quyết cho nhiệm kỳ mới rất phong phú, chỉ ra được những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, toàn diện và sát với thực tiễn trong việc đánh giá về tiềm năng phát triển của địa phương. Từ sự kỹ lưỡng trong các văn kiện của địa phương, đơn vị đã góp phần quan trọng cho công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Tôi lấy ví dụ, như chủ trương chiến lược về phát triển vùng đông của tỉnh, các địa phương ở khu vực này cũng xây dựng nội dung văn kiện cấp mình sát với chiến lược đề ra, từ việc nghiên cứu quy hoạch, quản lý đất đai ở các dự án động lực, đến phát triển thương mại dịch vụ, du lịch và công nghiệp, cũng như các chỉ tiêu phấn đấu trong phát triển kinh tế biển gắn với trách nhiệm của địa phương. Hay ở vùng tây, từ Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, việc tập trung các dự án thành phần như sắp xếp dân cư, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, trồng rừng thay thế; các cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư, phát triển chuỗi đô thị, du lịch cộng đồng, nông nghiệp công nghệ cao… cũng sẽ góp phần gợi mở các nội dung văn kiện đại hội, giúp tỉnh xây dựng nên những quyết sách mới mang tính chiến lược, sát với thực tiễn trong định hướng phát triển địa phương thời gian tới.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị đại hội, vẫn còn một vài công việc cần phải thực hiện quyết liệt, nhất là sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, không cho phép chúng ta có thái độ chủ quan, bi quan hay chùn bước, mà càng phải quyết tâm phấn đấu để vượt qua mọi thử thách. Ngoài ra, từ những khó khăn trong công tác cán bộ, nhất là tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số còn ít, đòi hỏi các cấp ủy đảng phải bản lĩnh thể hiện vai trò trách nhiệm của mình, đảm bảo việc tuyển chọn, cơ cấu cán bộ một cách phù hợp và có chất lượng theo tiêu chuẩn, Điều lệ Đảng. Thời gian tới, bên cạnh tiếp tục quán triệt, nghiên cứu sâu sắc các văn bản chỉ đạo, các cấp ủy đảng phải đấu tranh quyết liệt trong phòng chống các phần tử cơ hội, các đối tượng thù địch ở cả thời điểm trước, trong và sau kỳ đại hội đảng các cấp.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

TAGS