Đưa về cách ly tại nhà đối với trường hợp xét nghiệm âm tính lần 2

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế đưa về cách ly tại nhà, nơi cư trú đối với các trường hợp đã có xét nghiệm âm tính Covid-19 lần 2.

Theo đó, đối với các trường hợp đang cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh đã có xét nghiệm âm tính Covid-19 lần 2, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương thông báo cho các địa phương liên quan biết để làm thủ tục đưa những người này về cách ly tại nhà, nơi cư trú theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Khi nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành ngay các thủ tục đưa về cách ly tại nhà, nơi cư trú đối với những trường hợp nêu trên theo đúng quy định, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm việc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp này tại nhà, nơi lưu trú.

TAGS