Giám sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Thăng Bình

MINH TÂN |

Chiều 4.6, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình hướng dẫn Mặt trận cơ sở phối hợp với chính quyền, hội đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh thông qua nhiều hình thức. Đã tổ chức hơn 1.000 lượt tuyên truyền trong nhân dân bằng xe lưu động tại các địa bàn khu dân cư;  xây dựng hơn 500 pa nô tuyên truyền; lắp đặt 110 bồn rửa tay kháng khuẩn tại các chợ dân sinh, nơi công cộng; cấp phát 5.370 tờ rơi tuyên truyền; hơn 8.000 khẩu trang; 461 chai nước rửa tay kháng khuẩn cho nhân dân…

Thực hiện công tác giám sát theo Hướng dẫn số 27 ngày 28.4.2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tiến hành giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại 6 xã, thị trấn; Mặt trận 22/22 xã, thị trấn của huyện cũng xây dựng kế hoạch giám sát đối với UBND cùng cấp ở các bước như: xét đối tượng, lập danh sách, công khai niêm yết danh sách và tiến hành chi trả theo quy định. Qua giám sát, các địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về xét chọn đối tượng và chi trả. Đến nay đã thực hiện chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo, cận nghèo; các đối tượng còn lại đang thực hiện rà soát, lập danh sách.

TAGS