Hơn 1,6 tỷ đồng mua sắm hệ thống đo nhiệt độ cơ thể từ xa

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 6.2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm hệ thống đo nhiệt độ cơ thể từ xa bằng camera ảnh nhiệt hồng ngoại.

Gói thầu có trị giá 1,67 tỷ đồng (đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí nghiệm thu, bốc xếp, vận chuyển, lắp đặt và chuyển giao công nghệ tại sân bay Chu Lai).

Yêu cầu chung của hệ thống là chất lượng mới 100%, sản xuất từ năm 2019 trở về sau; đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương, bảo hành tối thiểu 12 tháng; về kỹ thuật, có thể xác định những người có nhiệt độ cơ thể cao: tức thời, từ xa, không tiếp xúc, cảnh báo nhiệt độ khác biệt với nhiệt độ chuẩn.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, đánh giá kết quả đấu thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu; thực hiện mua sắm và thanh quyết toán theo đúng các quy định.

Hình thức lựa chọn nhà thầu theo chỉ định thầu rút gọn; tổ chức lựa chọn nhà thầu tháng 2.2020, thời gian thực hiện hợp đồng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng có hiệu lực.

Sở Y tế bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh quản lý, sử dụng sau khi hoàn thành việc mua sắm, nghiệm thu hệ thống đo nhiệt độ cơ thể từ xa bằng camera ảnh nhiệt hồng ngoại theo quy định.

TAGS