Tăng cường công tác tiêm chủng

X.H |

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở GD-ĐT có nhiệm vụ phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng GD-ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non kiểm tra thông tin về tình trạng tiêm chủng của trẻ trước khi nhập học, nhắc nhở tiêm chủng bù nếu trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ, phối hợp với cơ sở y tế triển khai công tác tiêm chủng.

 
 
 

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo các địa phương phối hợp với ngành y tế quản lý chặt chẽ các đối tượng trong diện tiêm chủng trên địa bàn, bao gồm cả người sử dụng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ để vận động người dân tiêm chủng đúng lịch.

Thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế đầu tư đủ nguồn lực cho công tác tiêm chủng mở rộng, bảo đảm tất cả điểm tiêm chủng có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như cán bộ làm công tác tiêm chủng đủ chuyên môn.

Sở Y tế sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện các cơ sở tiêm chủng, bao gồm cả tiêm chủng dịch vụ trong và ngoài công lập...

TAGS