Xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh

A.B |

(QNO) - Sở Y tế vừa có công văn gửi các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị, thành phố về việc xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.

Theo đó, đối với người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam cần xuất cảnh và có yêu cầu được cấp giấy xác nhận không dương tính với SARS-CoV-2, đề nghị các cơ quan đưa người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài lập danh sách cụ thể, gửi cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 (Sở Y tế) để được xem xét, hướng dẫn triển khai thực hiện xét nghiệm.

TAGS