Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.7 đến ngày 30.7.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.7 đến ngày 30.7.2021 trong tỉnh với nội dung như sau:         

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, nhằm đảm bảo cấp điện cho các sự kiện văn hóa, chính trị sắp diễn ra trên địa bàn, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 23/7/2021 (5h00 - 13h00) Trạm Tam Hòa 6, Đoàn Thị Chức

Ngày 24/7/2021 (6h00 - 14h00) Trạm Khương Nhơn, Thu phí Cao Tốc, Nhà Máy Nước

Ngày 24/7/2021 (6h00 - 10h00) Trạm Ngòi Tranh

Ngày 27/7/2021 (5h00 - 14h00) Trạm Tam Xuân 3-7

Ngày 27/7/2021 (6h00 - 10h00) Trạm Tam Hiệp 3

Ngày 28/7/2021 (6h00 - 11h00)  Trạm Thôn 7,8 Tam Trà, Thôn 9,10 Tam Mỹ

Ngày 29/7/2021 (5h00 - 14h00)  Trạm Tam Xuân 4-5

Ngày 29/7/2021 (6h00 - 10h00)  Trạm Trung Toàn, Tam Quang 1, An Hải Tây

Ngày 30/7/2021 (6h00 - 12h00) Trạm May MT, May Như Thành, Khương Mỹ 1, 2, NASA T2_NLMT

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 23/7/2021 (6h00 - 9h30)  Trạm Tân Thạnh 4, KDC số 10

Ngày 24/7/2021 (6h00 - 10h00) Trạm KDC sở XD

Ngày 25/7/2021 (6h30 - 7h30) và (14h30 - 15h30) Xã Tam Thăng

Ngày 28/7/2021 (6h30 - 11h30)  Trường Xuân 5, 7

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 25/7/2021 (6h30 - 15h30) Đài D PKKQ, xã Tam An, thị trấn Phú Thịnh, xã Tam Vinh, một phần xã Tam Dân, U Wolrd Sport, CCN Phú Thịnh 1, xã Tam Lộc, NLMT 138, Kỳ Nam, Kỳ Hưng, Sâm Sâm, Viên Ngọc Xanh, Mặt trời Xanh, xã Tam Phước một phần xã Tam Thành

Ngày 25/7/2021 (15h30 - 18h00)  Xã Tam An, TTHL Bộ đội Biên Phòng, xã Tam Đàn, BC Chiên Đàn, CCN Tam Đàn 1, 2, 3, 4, NT Chiên Đàn, sở KHCN tỉnh Quảng Nam, Ga An Mỹ, Làng Hòa Bình Việt Hàn,  huyện Phú Ninh

Ngày 27/7/2021 (6h00 - 13h30) Trạm Tam Lãnh 2-3 xã Tam Lãnh

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 29/7/2021 (6h00 - 11h00) Trạm thôn 1 Tiên Lập xã Tiên Lập huyện Tiên Phước

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 25/7/2021 (5h00 - 13h30) Xã Trà Sơn, Trà Tân

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 26/7/2021 (6h00 - 11h00) Trạm T4 Bình Lãnh

Ngày 27/7/2021 (6h00 - 11h00) Trạm Quý Hương, Quý Hương 2

Ngày 28/7/2021 (7h00 - 11h00) Trạm Hà Bình 2

Ngày 29/7/2021 (7h00 - 11h30) Trạm Đông Tiễn

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 24/7/2021 (4h30 - 13h00) Xã Hiệp Hòa, Hiệp Thuận 2, 4, HTX Hiệp Thuận, Bom Ông Hồng

Khu vực: Huyện Quế Sơn, Nông Sơn

Ngày 23/7/2021 (6h00 - 10h30) Trạm Gạch ngói Quế Sơn

Ngày 23/7/2021 (6h00 - 12h00) Trạm Đại An

Ngày 24/7/2021 (6h00 - 10h30) Trạm Đông Phú 3

Ngày 24/7/2021 (6h00 - 12h00) Trạm KDC số 05

Ngày 24/7/2021 (6h00 - 11h00) Trạm Nhà Máy Tinh Bột Sắn

Ngày 24/7/2021 (6h00 - 8h00) Trạm  T3 Quế Phước Thôn 1

Ngày 24/7/2021 (14h00 - 16h00) Trạm Nam  Châu Tân Lợi

Ngày 27/7/2021 (6h00 - 10h30) Trạm Thạch Khê

Ngày 27/7/2021 (6h00 - 12h00) Trạm Phú Gia

Ngày 27/7/2021 (6h00 - 8h00) Trạm T3 Đông Phú

Ngày 27/7/2021 (8h30 - 10h30) Trạm T4 Đông Phú

Ngày 27/7/2021 (13h30 - 15h30) Trạm An Lộc

Ngày 27/7/2021 (16h00 - 17h30) Trạm Quế Minh 2

Ngày 28/7/2021 (6h00 - 10h30) Trạm Mộc Bài

Ngày 28/7/2021 (6h00 - 12h00) Thon 5 Quế Lâm

Ngày 28/7/2021 (7h00 - 9h30) Trạm T1 Quế Thuận

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 23/7/2021 (6h00 - 11h30) Trạm Thôn 1 Duy Trung

Ngày 25/7/2021 (5h00 - 6h00) và (11h00 - 12h00) Một phần Nam Phước

Ngày 25/7/2021 (5h00 - 12h00) Trạm NLMT Anh Hùng, Phú Thành Đạt, Cty PTCN hệ Thống, Khởi Minh Phát, SCP, Nam Phước 4,5,6,8 ODA, Dệt Thống Nhất, Huyện 2 Duy Xuyên, Bơm Xuyên Đông, Chiếu sáng T2, Thuế Duy Xuyên, Bảo hiểm Duy Xuyên, Bơm Châu Hiệp, Bơm Mậu Hòa

Ngày 26/7/2021 (6h00 - 10h00) Trạm Gỗ Mỹ Lược, TĐC Duy hải 2.1, 2.2, 2, Duy hải 5

Ngày 26/7/2021 (6h00 - 12h00) Trạm CN Điện Phong

Ngày 26/7/2021 (13h00 - 17h00) Trạm HTX Duy Châu 1

Ngày 28/7/2021 (6h00 - 11h00) Trạm Bơm Bơm Bầu Lỡ, ODA Cẩm Phú, Cẩm Phú 2, Thôn 5,8 Duy Hòa

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 23/7/2021 (7h30 - 11h30) Một phần khối Hà My Tây, Phường Điện Dương

Ngày 23/7/2021 (5h00 - 14h00) Khối phố Câu Nhi Đông phường Điện An

Ngày 23/7/2021 (6h00 - 12h00) Thôn Nhị Dinh 1,2 xã Điện Phước

Ngày 25/7/2021 (5h00 - 14h00) Khu đô thị số 9 Điện Ngọc, Khối phố Ngọc Vinh, Ngân Câu, Giang Tắc phường Điện Ngọc, Khu phố chợ Điện Ngọc

Ngày 27/7/2021 (6h00 - 10h30) Khối Ngọc Liên phường Điện An

Ngày 28/7/2021 (4h30 - 13h30) Chi nhánh Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và KCN QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam (trạm văn phòng KCN), Chi cục Hải quan Quảng Nam (tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc), Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Khu Công Nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc Quảng Nam, Công An Thị Xã Điện Bàn

Ngày 28/7/2021 (4h30 - 15h00) Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt, Khu đô thị Ngân Câu Ngân Giang,  KDC An Phú Quý, Khối phố Hà Dừa, Ngân Giang, Viêm Minh, Viêm Đông phường Điện Ngọc, Trạm bơm khối phố Viêm Đông phường Điện Ngọc, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Miền Trung, công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị DANA HOME LAND

Ngày 28/7/2021 (9h15 - 11h15) Một phần khối Hà Quảng Tây, Phường Điện Dương

Ngày 29/7/2021 (7h00 - 9h15) Một phần khối Hà Quảng Đông, Phường Điện Dương

Ngày 29/7/2021 (6h00 - 10h30) Thôn Thanh Quýt 1 xã Điện Thắng Trung

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 23/7/2021 (4h30 - 7h30) Một phần Khối Xuân Lâm, phường Cẩm Phô

Ngày 24/7/2021 (7h30 - 11h30) Khách sạn Thụy Khang, Hoa Cọ, Hội An CHIC

Ngày 26/7/2021 (7h00 - 9h00) Một phần thôn Thanh Nhứt xã Cẩm Thanh

Ngày 26/7/2021 (9h15 - 11h15) Một phần thôn Thanh Tam xã Cẩm Thanh

Ngày 27/7/2021 (7h00 - 9h00) Một Phần khối Xuân Mỹ phường Tân An

Ngày 27/7/2021 (9h15 - 11h15) Công ty CTCC Hội An

Ngày 28/7/2021 (7h00 - 9h00) Khối Thanh Đông, Phường Cẩm Nam

Ngày 29/7/2021 (9h15 - 11h15) Khách sạn Lasenta

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 23/7/2021 (5h30 - 12h30) Trạm Ánh sáng Thuận Mỹ

Ngày 24/7/2021 (5h00 - 13h00) Trạm Ủy ban Thị trấn 2, Thương mại Đại Lộc

Ngày 27/7/2021 (5h00 - 13h00) Trạm Đại Lãnh 3

Ngày 30/7/2021 (7h30 - 10h30) Trạm Thôn 10 Đại Lãnh

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. 

Công ty Điện Lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS