Bạn cần biết

Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 26/4 đến ngày 3/5/2024

P.V 21/04/2024 04:58

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/04/2024 đến ngày 03/05/2024 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 26/4/2024 (4h00 - 4h15)

Một phần xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2

Ngày 26/4/2024 (4h30 - 4h45)

Một phần xã Tam Hiệp, Tam Nghĩa, TT Núi Thành

Ngày 26/4/2024 (5h00 - 5h15)

Một phần xã Tam Anh Bắc, Tam Xuân 2

Ngày 26/4/2024 (6h00 - 6h15)

Một phần xã Tam Anh Nam; xã Tam Thạnh

Ngày 26/4/2024 (7h00 - 7h15)

Một phần xã Tam Hòa, Tam Hải

Ngày 26/4/2024 (16h00 - 16h15)

Một phần xã Tam Nghĩa; xã Tam Quang

Ngày 26/4/2024 (17h00 - 17h15)

Công ty TNHH NumberOne Chu Lai

Ngày 26/4/2024 (22h00 - 22h15)

Trạm Gỗ Minh Dương, Chiếu sáng KCN, Max Packaging, Mapei, NĐH Trường Hải, Nhựa Trường Hải, Kính Trường Hải, Xử lý nước thải Trường Hải, Găng Tay Thaco, Sơmirơmooc, AutoCom, Compositor, Tam Hiệp 1, TBA Bao bì Trường Hải, Cơ Khí THACO, Somiromooc 2, Thép THACO

Ngày 01/5/2024 (6h00 - 17h00)

Công ty TNHH Đầu tư PTHT KCN và Đô thị Chu Lai Trường Hải

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 2/5/2024 (6h00 - 11h00)

Thôn Phú Thạnh, Phú Bình xã Tam Phú

Ngày 2/5/2024 (7h00 - 9h30)

Trạm Bơm Tam Phú

Ngày 2/5/2024 (9h00 - 11h30)

Trạm Sơn Trà 2

Ngày 2/5/2024 (13h30 - 15h30)

Trạm Phú Phong

Ngày 2/5/2024 (14h20 - 18h00)

Trạm Trần Cao Vân 4, Trần Cao Vân 5

Ngày 3/5/2024 (6h00 - 11h00)

Trạm T1 PM Tân Thạnh

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 3/5/2024 (5h00 - 8h30)

Trạm thôn 5 Tiên Phong

Ngày 3/5/2024 (8h30 - 10h30)

Trạm thôn 6 Tiên Phong

Ngày 3/5/2024 (13h30 - 15h30)

Trạm thôn 1 Tiên Phong

Ngày 3/5/2024 (15h30 - 17h30)

Trạm Tiên Thọ 2 xã Tiên Phong

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 3/5/2024 (5h30 - 11h00)

Trạm Bình Trung 2, Khánh Vĩnh 3

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 26/4/2024 (7h00 - 11h00)

Trạm VIJA

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 26/4/2024 (7h00 - 11h00)

Trạm Cường Tuấn

Ngày 26/4/2024 (7h00 - 8h30)

Thôn Trung Vĩnh xã Quế Xuân 1

Ngày 26/4/2024 (7h00 - 8h30)

Trạm Bưu điện Quế Sơn

Ngày 3/5/2024 (6h30 - 11h00)

Trạm Timico

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 2/5/2024 (7h00 - 11h00)

Một phần thôn Xuân Hòa xã Phước Ninh

Ngày 3/5/2024 (14h00 - 17h30)

Một phần TDP Trung Phước 1, TDP Trung Hạ, TDP Trung Phước

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 26/4/2024 (7h00 - 11h30)

Trạm Bơm Xuyên Đông

Ngày 2/5/2024 (7h00 - 10h30)

Một phần thôn Tây Thành Tây xã Duy Nghĩa

Ngày 3/5/2024 (5h00 - 15h00)

Một phần thôn Đình An TT Nam Phước

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 26/4/2024 (4h00 - 4h30)

Một phần khối 7B phường Điện Nam Đông

Ngày 26/4/2024 (4h40 - 5h00)

Một phần khối Hà My Trung, Tân Khai, Hà My Đông B, Hà My Tây phường Điện Dương

Ngày 28/4/2024 (8h00 - 16h00)

Chi nhánh Công ty TNHH UNI-PRESIDENT Việt Nam tại Quảng Nam

Ngày 2/5/2024 (4h00 - 4h30)

Một phần khối 7B phường Điện Nam Đông

Ngày 2/5/2024 (4h40 - 5h00)

Một phần Khối Hà My Trung, Tân Khai, Hà My Đông B, Hà My Tây phường Điện Dương

Ngày 2/5/2024 (7h00 - 8h45)

Khối Câu Hà, KĐS Số 3, KĐT Thái Dương 2 phường Điện Ngọc

Ngày 2/5/2024 (7h30 - 10h30)

Khối Ngọc Vinh phường Điện Ngọc

Ngày 2/5/2024 (9h00 - 11h00)

KDC 1A phường Điện Ngọc

Ngày 2/5/2024 (13h30 - 16h30)

Công ty TNHH Một Thành Viên Relats Việt Nam

Ngày 2/5/2024 (14h00 - 16h00)

Khối Đông Khương 2 phường Điện Phương

Ngày 3/5/2024 (7h00 - 8h45 và 9h00 - 11h00)

Một phần khối 8A, 8B phường Điện Nam Trung

Ngày 3/5/2024 (14h00 - 16h00)

Một phần khối Ngọc Tâm, Phong Nhị phường Điện An

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 26/4/2024 (4h00 - 4h30)

Một phần khối Thanh Chiếm, Nam Diêu phường Thanh Hà

Ngày 26/4/2024 (4h00 - 4h30)

Phường Cẩm An; một phần phường Cửa Đại; một phần thôn Trà Quế xã Cẩm Hà

Ngày 26/4/2024 (4h00 - 4h30)

Thôn Thanh Nhứt, Thanh Nhì, Thanh Đông, Thanh Tam Đông, Thanh Tam Tây xã Cẩm Thanh

Ngày 26/4/2024 (4h40 - 5h00)

Phường Cẩm Nam

Ngày 26/4/2024 (4h40 - 5h00)

Nhà máy xử lý chất thải rắn Cẩm Hà

Ngày 26/4/2024 (4h40 - 5h00)

Một phần phường Minh An, Cẩm Phô

Ngày 26/4/2024 (5h10 - 5h30)

Một phần phường Sơn Phong, Cẩm Phô, Cẩm Châu, Tân An

Ngày 2/5/2024 (4h00 - 4h30)

Một phần khối Thanh Chiếm, Nam Diêu phường Thanh Hà

Ngày 2/5/2024 (4h00 - 4h30)

Phường Cẩm An; một phần phường Cửa Đại; một phần thôn Trà Quế xã Cẩm Hà

Ngày 2/5/2024 (4h00 - 4h30)

Thôn Thanh Nhứt, Thanh Nhì, Thanh Đông, Thanh Tam Đông, Thanh Tam Tây Xã Cẩm Thanh

Ngày 2/5/2024 (4h40 - 5h00)

Phường Cẩm Nam

Ngày 2/5/2024 (4h40 - 5h00)

Nhà máy xử lý chất thải rắn Cẩm Hà

Ngày 2/5/2024 (4h40 - 5h00)

Một phần phường Minh An, Cẩm Phô

Ngày 2/5/2024 (5h10 - 5h30)

Một phần phường Sơn Phong, Cẩm Phô, Cẩm Châu, Tân An

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 26/4/2024 (16h30 - 17h00)

Một phần xã Đại Đồng; xã Đại Quang; trạm Gạch Đại Hưng, Khoáng sản Đại Đồng, Đá Tràng Thạch, Toàn Phát, Khoáng sản Fenfast, Thủy điện Đại Đồng, Tân Thành, Thanh Tùng, Nước đá Đại Quang, KTĐ Đại Quang 27/7

Ngày 2/5/2024 (6h00 - 6h30)

Một phần xã Đại Đồng; xã Đại Quang; trạm Gạch Đại Hưng, Khoáng sản Đại Đồng, Đá Tràng Thạch, Toàn Phát, Khoáng sản Fenfast, Thủy điện Đại Đồng, Tân Thành, Thanh Tùng, Nước đá Đại Quang, KTĐ Đại Quang 27/7

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 26/4/2024 (6h30 - 9h30)

Thôn Pà Tôi xã Tà Pơ

Ngày 26/4/2024 (7h30 - 10h30)

Thôn Thôn Pà Rồng xã TàBhing

Ngày 26/4/2024 (7h30 - 11h30)

Mỏ đá Kim Toàn thị trấn Thạnh Mỹ

Ngày 26/4/2024 (8h00 - 11h10)

Thôn Pà Rồng xã TàBhing

Ngày 26/4/2024 (8h00 - 11h10)

Tổ dân phố Mực Thị trấn Thạnh Mỹ

Ngày 26/4/2024 (12h30 - 15h30)

Thôn Pà Ting xã TàBhing

Ngày 26/4/2024 (13h30 - 16h30)

Thôn Cà Rung xã Cà Dy

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909.

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 26/4 đến ngày 3/5/2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO