Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27.1 đến 3.2.2022

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/01/2022 đến ngày 03/02/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.         

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:  

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 28/1/2022 (13h30 - 16h30) Trạm Trường Xuân 2-1  

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 27/1/2022 (6h30 - 17h00) Trạm Hà Lam 4  

Ngày 28/1/2022 (5h00 - 8h30) Xã Bình Định  

Ngày 28/1/2022 (7h00 - 11h30) Trạm Bình Hiệp, Bình Hiệp 2  

Ngày 28/1/2022 (13h00 - 17h00) Trạm Trà Long, XD Tuyết Mai, T3 Bình Trung  

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 26/1/2022 (07h00 - 17h00) và 27/1/2022 (07h00 - 17h00) Công ty TNHH vàng Phước Sơn  

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909.       Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22.1 đến 28.1.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22/01/2022 đến ngày 28/01/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15.1 đến 21.1.2022

ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM |

[THÔNG BÁO] - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/01/2022 đến ngày 21/01/2022 với nội dung như sau: