Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28.5.2022 đến ngày 3.6.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/05/2022 đến ngày 03/06/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.  

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:  

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 28/5/2022 (7h00 - 9h00)

Trạm Chí Thành

Ngày 28/5/2022 (9h00 - 11h00)

Trạm Tuyển Cát NT

Ngày 29/5/2022 (6h00 - 16h00)

Trạm NĐH Trường Hải, Nhựa Trường Hải, Kính Trường Hải, Thép Trường Hải, Khung Gầm Trường Hải T1, Khung Gầm Trường Hải T1-1, Khung Gầm Trường Hải T2, Xử lý nước thải Trường Hải, Máy Nông nghiệp, Sơmirơmooc, AutoCom, Compositor, Trạm Bao bì Trường Hải

Ngày 2/6/2022 (05h00-06h00 và 15h00-16h00)

Trạm Thanh Long 1, Tam Quang 4, Biển Rạng

Ngày 2/6/2022 (5h00 - 16h00)

Trạm KDC Sinh Thái, Sông Thu Resort T1, T2, Hòa Thắng

Ngày 2/6/2022 (7h00 - 11h00)

Trạm Tam Xuân 1-5

Ngày 3/6/2022 (7h00 - 9h00)

Trạm May MT

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 28/5/2022 (7h00 - 14h00)

Tổ 3- KP Xuân Bắc, phường Trường Xuân

Ngày 28/5/2022 (7h00 - 11h00)

Đài Phát sóng QRT

Ngày 28/5/2022 (14h00 - 17h00)

Cty May Minh Phương, Cty Bao bì Thuận Yên

Ngày 29/5/2022 (5h00 - 17h00)

Hai bên đường Nguyễn Văn Trỗi từ đường Phan Bội Châu đến Cầu Nguyễn Văn Trỗi - phường Tân Thạnh; KP An Hà Trung; KPAn Hà Nam; KP An Hà Đông phường An Phú

Ngày 30/5/2022 (05h00-06h00 và 17h00-18h00)

Xã Tam Thanh; thôn Phú Ngọc; thôn Phú Quý xã Tam Phú.

Ngày 30/5/2022 (5h00 - 18h00)

Trạm Tam Thanh 2 và Tam Thanh 7

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 29/5/2022 (04h00-06h00 và 15h30-18h00)

Xã Tiên Thọ, Tiên Lộc

Ngày 29/5/2022 (4h00 - 18h00)

TT Tiên Kỳ, xã Tiên Lập, Tiên An, Tiên Mỹ, Tiên Cảnh, Tiên Lãnh, Tiên Châu, Tiên Hà, Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hiệp, Tiên Ngọc, thôn 8, 9 xã Tiên Thọ, ĐMTMN 138, Kỳ Hung, Kỳ Nam, Bình Sơn.

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 29/5/2022 (4h00 - 18h00)

Xã Tam Lãnh.

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 29/5/2022 (4h00 - 18h00)

Huyện Bắc Trà My

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 29/5/2022 (4h00 - 18h00)

Huyện Nam Trà My

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 28/5/2022 (0500-06h30)

Xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Quế Thọ, Bình Lâm, Thăng Phước, Bình Sơn, một phần thị trấn Tân Bình.

Ngày 28/5/2022 (15h00-16h00)

Xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, một phần thị trấn Tân Bình.

Ngày 28/5/2022 (05h00 - 16h00)

Trạm Tân An 1, Tân An 2, Tân An 7, Vạn Ghe

Ngày 29/5/2022 (4h00 - 18h00)

Xã Phước Gia.

Ngày 30/5/2022 (0500-06h30)

Một phần xã Quế Thọ

Ngày 30/5/2022 (15h00-16h00)

Xã Bình Lâm, Thăng Phước, Bình Sơn, một phần xã Quế Thọ

Ngày 30/5/2022 (05h00 - 16h00)

Trạm Quế Thọ 1, Quế Thọ 10

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 28/5/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm T2 Trà Đõa

Ngày 28/5/2022 (9h30 - 12h00)

Công ty XD Coteccong

Ngày 28/5/2022 (13h00 - 15h00)

Bưu điện Thăng Bình

Ngày 28/5/2022 (15h00 - 17h30)

Bệnh viện Thăng Hoa

Ngày 31/5/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm T2 Bình Lãnh

Ngày 2/6/2022 (5h00 - 17h30)

Trạm T11 Bình Dương

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 2/6/2022 (05h00-06h00 và 15h00-16h00)

Thôn Phước Chánh, thôn Đông Nam xã Quế Mỹ.

Ngày 2/6/2022 (5h00 - 16h00)

Thôn Xuân Thái, xã Quế Mỹ, thôn Phú Dương xã Quế Thuận

Ngày 2/6/2022 (13h00 - 16h30)

Thôn 6 Quế Châu

Ngày 3/6/2022 (7h00 - 15h30)

Thôn 5 Quế Thuận

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 28/5/2022 (5h30 - 18h00)

Huyện Nông Sơn

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 28/5/2022 (05h00-06h00 và 14h00-15h00)

Khối phố Châu Hiệp, KP Phước Mỹ 3, Trạm Thuế Duy Xuyên, KP Xuyên Tây 1, Xuyên Tây 2, KP Mỹ Hòa, Trạm bơm Xuyên Đông, KP Xuyên Đông, Xuyên Đông 1, Xuyên Đông 2, KP Mỹ Xuyên, KP Long Xuyên, Trạm may Tấn Minh, Trạm Cty Việt Quang, KP Bình An,  thôn Đình An, Trạm NMN Nam Phước T2, Trạm Gỗ Huyện,  Trạm nước đá Bình An, Trạm chiếu sáng SS3, thôn Câu Lâu Tây, Câu Lâu Đông, thôn Hà Nhuận, thôn Lang Châu Bắc xã Duy Phước.

Ngày 28/5/2022 (5h00 - 15h00)

Thôn Mậu Hòa, xã Duy Trung; khối phố Châu Hiệp, KP Trung Lương, KP Xuyên Tây 1, 2,  KP phước Mỹ 2, KP Mỹ Hòa, KP Xuyên Đông, KP Mỹ Thành, KP Xuyên Đông 1, KP Long Xuyên 1, TT Nam Phước.

Thuế Duy Xuyên, Trạm Bơm Xuyên Đông.

Ngày 31/5/2022 (7h00 - 17h30)

Khối phố Mỹ Hòa, TT Nam Phước

Ngày 2/6/2022 (7h00 - 17h30)

Thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh; Trạm Bưu cục Bàn Thạch

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 28/5/2022 (05h00-6h00 và 13h00-14h00)

Công ty CP giống nông lâm nghiệp Quảng Nam; thôn Thanh Quýt 2, 6 xã Điện Thắng Trung;  một phần thôn Viêm Tây 2, 3, thôn Bồ Mưng 1, 2, 3 xã Điện Thắng Bắc; Trung tâm viễn thông 3 - Bưu điện Điện Thắng; Cty Cổ phần Tư vấn - Xây dựng & Đầu tư Quang Nguyễn - Chi nhánh Quảng Nam, C.ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Tâm Quang Nguyễn.

Ngày 28/5/2022 (5h00 - 14h00)

Khối phố Ngân Hà phường Điện Ngọc, Chi nhánh thủy lợi Điện Bàn (trạm bơm Tứ Câu), Chi nhánh C.ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam (trạm xử lý nước thải), khu dân cư 2A phường Điện Ngọc, C.ty CP Tập đoàn Đạt Phương (Cầu ĐH7), thôn Bồ Mưng 1 xã Điện Thắng Bắc

Ngày 28/5/2022 (6h30 - 15h00)

Khối phố Câu Nhi Tây phường Điện An

Ngày 28/5/2022 (7h00 - 16h00)

Công ty TNHH bao bì Tấn Đạt

Ngày 1/6/2022 (05h00-06h00 và 11h00-12h00)

Thôn Xóm Bùng, Xóm Phường, Quang Hiện, Quang Phường, Đông Quang xã Điện Hòa

Ngày 1/6/2022 (5h00 - 12h00)

Thôn Đông Hoà, thôn La Trung, thôn Tây, thôn Đức Ký Nam, thôn Đức Ký Bắc xã Điện Thọ, trạm Bơm Đông Quang T1, T2

Ngày 3/6/2022 (7h00 - 11h30)

Một phần khối 5 phường Điện Nam Trung, một phần khối 6 phường Điện Dương

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 29/5/2022 (7h30 - 15h30)

KDL Cồn Bắp

Ngày 29/5/2022 (7h30 - 16h30)

GKN Hưng Sen, GKN Điện Bàn

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 31/5/2022 (05h00 - 05h30)

Xã Đại An, Đại Minh, Đại Cường, May Đại Cường, Minh Khang

Ngày 31/5/2022 (06h00 - 06h30)

Xã Đại Tân, Đại Chánh, Đại Thạnh, Gạch tuynen Đại Tân, TTCN Đại Chánh, NLMT Điện tử Hùng Thiên, NLMT TB-Solar, NLMT Việt Hương 1, NLMT Đại Khương T1, NLMT Đại Khương T2, NLMT Đại Khương T3, NLMT PSC Quảng Nam.

Ngày 3/6/2022 (5h00 - 17h00)

Trạm Bưu điện Đại Thắng, Phú Long 2, Phú Long 4, Phú Long

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 2/6/2022 (7h00 - 12h00)

Thôn A Dim, xã ChaVal

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 28/5/2022 (7h00 - 8h45)

Thôn Ba Liêng, xã A Ting

Ngày 28/5/2022 (9h00 - 10h45)

Thôn Éo, xã Ba

Ngày 28/5/2022 (13h00 - 14h45)

Thôn Ban Mai, xã Ba

Ngày 28/5/2022 (15h00 - 16h45)

Thôn Dốc Kiền, xã Ba

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21.5.2022 đến ngày 27.5.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/05/2022 đến ngày 27/05/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14.5.2022 đến ngày 20.5.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/05/2022 đến ngày 20/05/2022 với nội dung như sau: