Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 4.6.2022 đến ngày 10.6.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/06/2022 đến ngày 10/06/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 4/6/2022 (7h00 - 9h00)

TBA Cảng cá Tam Quang

Ngày 5/6/2022 (9h00 - 11h00)

TBA Tín Hưng

Ngày 5/6/2022 (9h00 - 11h00)

TBA Vina Asphalt

Ngày 7/6/2022 (5h00 - 15h00)

Xã Tam Tiến, một phần xã Tam Xuân, Trạm KDL Cát Vàng, Tam Hòa 9, 10, 11, 12, 13, 14, Phước Thành 1, 2, 3, 4, Lệ Thủy, Trường Phẩm, Trần Quang Tùng, Tấn Toàn, Ngọc Hải, Nguyễn Thị Luận 1, 2, Bùi Văn Hóa, Tam Hải 9, KDL Min, Trung tâm huấn luyện kỹ năng, Khu nuôi trồng TS Tam Tiến

Ngày 7/6/2022 (7h30 - 11h00)

TBA Hòa Đông

Ngày 8/6/2022 (7h00 - 12h00)

TBA Tam Anh Nam 1, 8, KDC Tiên Xuân

Ngày 9/6/2022 (05h00-06h00 và 14h00-15h00)

Xã Tam Anh Nam, Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Trà

Ngày 9/6/2022 (5h00 - 15h00)

Trạm Đức Phú, Xuân Ngọc 1, Tam Thạnh 4, 5

Ngày 10/6/2022 (05h00-06h00 và 12h00-13h00)

Một phần xã Tam Xuân 1, 2

Ngày 10/6/2022 (5h00 - 13h00)

Trạm Tam Xuân 3-1.

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 4/6/2022 (6h00 - 9h00)

Thôn Ngọc Mỹ xã Tam Phú

Ngày 4/6/2022 (7h30 - 11h00)

KP Phú Ngọc

Ngày 5/6/2022 (05h00-07h30 và 16h30-17h30)

Đường Lê Thánh Tông từ ngã 3 đường Nguyễn Văn Trỗi  đến Tượng đài Mẹ VN Anh hùng; KP An Hà Trung; KP An Hà Nam;  KP Phú Phong phường An Phú; Đài phát sóng QRT

Ngày 5/6/2022 (05h00 - 17h30)

Đường Phan Bội Châu từ đường Trần Hưng Đạo đến cầu Ông Trang, KP Phương Hòa Tây, KP Phương Hòa Nam, KDC số 7, KDC số 10, KDC Bưu Điện, Đài PTTH Quảng Nam; KP Trường Đồng; phường Tân Thạnh; đường Nguyễn Văn Trỗi từ ngã 3 đường Phan Bội Châu đến đường Lê Thánh Tông.

Ngày 8/6/2022 (04h30-05h30 và 15h30-16h30)

Xã Tam Thanh; thôn Phú Ngọc; thôn Phú Quý xã Tam Phú.

Ngày 8/6/2022 (4h30 - 16h30)

TBA Tam Thanh 2 và Tam Thanh 7

Ngày 10/6/2022 (05h00-06h00)

Phường An Sơn, Hòa Hương, Phước Hòa, một phần xã Tam Phú.

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 04/6/2022 (06h00 - 15h30)

Trạm HTX Tam An 1, Tam An 3-1, Tam An 4, Ga An Mỹ

Ngày 09/6/2022 (07h00 - 12h00)

Trạm TBA Tam Dân 5

Ngày 10/6/2022 (08h00 - 10h30)

Trạm Nhà máy nước khoáng Phú Ninh

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 4/6/2022 (6h00 - 17h00)

Xã Trà Đông, Trà Dương, Trà Nú, Trà Kot

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 4/6/2022 (6h00 - 17h00)

Xã Trà Giáp, xã Trà Ka

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 5/6/2022 (05h00-06h00 và 13h00-14h00)

NM sợi Hòa Thọ Thăng Bình; CCN Hà Lam - Chợ Được; Một phần xã Bình Phục; Trạm KDC Lưu Minh, Huyện ủy 3, Quán Hương.

Ngày 5/6/2022 (5h00 - 14h00)

Trạm TT Sát hạch lái xe, trạm T1, T2 Trường trung cấp cảnh sát, TĐC CSGT Gò Rùa, Gò Rùa 2, Bình Phục 2, Ngọc Sơn 1, Ngọc Sơn 2

Ngày 7/6/2022 (04h30-06h00 và 15h30-17h00)

Xã Bình Minh, Bình Đào, Bình Dương

Ngày 7/6/2022 (4h30 - 17h00)

Trạm Lạc Câu, T1 Bình Dương, T2 Bình Dương, T11 Bình Dương

Ngày 7/6/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm Tân An, Tân An 3, Bệnh viện ĐK cánh Đông, Làng biển nhiệt đới

Ngày 10/6/2022 (6h00 - 12h00)

Một phần xã Bình Định Bắc

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 4/6/2022 (05h30-06h30 và 15h00-16h00)

Trạm CCN Bà Huỳnh, Vàng Phúc Thuận, Trại heo Tam Hiệp, Bà Xá, T9 Phước Hiệp

Ngày 4/6/2022 (5h30 - 16h00)

Xã Quế Lưu, Sông Trà, Phước Trà, một phần thị trấn Tân Bình

Ngày 8/6/2022 (5h30 - 16h00)

Trạm Tân An 6, Tân An 3, Quế Thọ 5, Quế Thọ 5.1

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 6/6/2022 (7h00 - 12h00)

Thôn Đông Sơn

Ngày 6/6/2022 (7h00 - 12h00)

Thôn An Long

Ngày 6/6/2022 (13h00 - 17h00)

Thôn Thạch Thượng

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 4/6/2022 (7h00 - 17h30)

Khối phố Mỹ Hòa, TT Nam Phước

Ngày 4/6/2022 (7h00 - 15h30)

Thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa

Ngày 6/6/2022 (7h00 - 17h30)

Thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải

Ngày 6/6/2022 (13h00 - 17h30)

Thôn Tây Sơn Đông, thôn Tây Sơn Tây xã Duy Hải

Ngày 8/6/2022 (7h00 - 17h00)

Thôn Phú Bông, xã Duy Trinh

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 6/6/2022 (5h00 - 15h30)

Thôn Thanh Chiêm, Đông Khương 1 và khu tái định cư xã Điện Phương

Ngày 6/6/2022 (5h30 - 15h00)

Khối Tứ Câu phường Điện Ngọc

Ngày 8/6/2022 (5h30 - 15h00)

Hợp tác xã NN Điện Phước 1

Ngày 10/6/2022 (5h00 - 15h00)

Thôn 5 Châu Bí xã Điện Tiến; Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn (trạm bơm Cẩm Văn T1, T2); Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bồ Bồ; CSSX Phan Tấn Cảm; CSSX Trương Thành Nam, CSSX mắm Tuyết Hạnh; thôn 8 Điện Hồng

Từ 06h00 ngày 11/6/2022 đến 15h00 ngày 13/06/2022

Trạm bơm Cẩm Văn T1, T2

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 7/6/2022 (05h00-06h00 và 13h00-14h00)

Trạm Hòa Hưng Lộc, Phong Nha, NLMT Tân Thành Thắng, Xi măng Thanh Long, Vân Long, Vân Long 2, Á Châu, Phúc Thiện, NLMT Phúc Thiện, HTX Đại Hiệp T1, HTX Đại Hiệp T2, T4 CCN Đại Hiệp, Khoáng sản Phúc Lâm

Ngày 7/6/2022 (5h00 - 14h00)

Trạm Phú Hải, T2 CCN Đại Hiệp, T3 CCN Đại Hiệp, T1 TTCN Đại Hiệp, T2 TTCN Đại Hiệp, NLMT Bình Đông, Thanh Hải

Ngày 7/6/2022 (6h30 - 12h30)

Trạm UB Đại Phong

Ngày 8/6/2022 (6h30 - 12h30)

Trạm Tâm Phúc Nguyên

Ngày 8/6/2022 (6h30 - 12h30)

Trạm Hòa Tây

Ngày 9/6/2022 (6h00 - 11h00)

Trạm Ô Gia Nam

Ngày 9/6/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm Đại Hòa 1

Ngày 10/6/2022 (6h00 - 18h00)

Trạm Bơm Thuận Mỹ, Bơm Thuận Mỹ 2, Mỹ Nam 2, Mỹ Nam, Phú Phong, Phú Phong 2

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 7/6/2022 (8h00 - 10h45)

Thôn Ka Đắp, xã A Rooil

Ngày 7/6/2022 (13h30 - 15h45)

Thôn A Dinh 3, TT Prao

Ngày 8/6/2022 (8h00 - 10h45)

Thôn A Điêu 1 và A Điêu 2, xã A Rooil

Ngày 8/6/2022 (13h30 - 15h45)

Thôn Zà Nghìn 2, xã Zà Hung

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 7/6/2022 (7h30 - 9h30)

Thôn Blooch, xã BHaLêê

Ngày 9/6/2022 (7h30 - 9h15)

Thôn Kanooh 3, xã A Xan

Ngày 9/6/2022 (7h30 - 9h15)

Thôn A Rầng 1, xã A Xan

Ngày 9/6/2022 (9h15 - 10h45)

Thôn Kanooh 1,2, xã A Xan

Ngày 9/6/2022 (9h15 - 10h45)

Thôn GaNil, xã A Xan

Ngày 9/6/2022 (10h45 - 12h30)

Thôn A Choong, xã Ch'Ơm

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28.5.2022 đến ngày 3.6.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/05/2022 đến ngày 03/06/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21.5.2022 đến ngày 27.5.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/05/2022 đến ngày 27/05/2022 với nội dung như sau: