Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 9.7 đến ngày 15.7.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/07/2022 đến ngày 15/07/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, xử lý rỉ dầu, phóng điện, phát nhiệt, quá tải MBA có thể gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 9/7/2022 (5h00 - 12h00)

Trạm WeiXernSin T2

Ngày 12/7/2022 (5h00 - 11h00)

Trạm An Hải Đông

Ngày 12/7/2022 (5h00 - 11h00)

Trạm Trường Hải T3

Ngày 14/7/2022 (04h00-05h00 và 11h00-12h00)

Trạm Thanh Long 1, Tam Quang 4, Biển Rạng

Ngày 14/7/2022 (04h00 - 12h00)

Trạm KDC Sinh thái, Sông Thu Resort T1, T2, Hòa Thắng

Ngày 15/7/2022 (5h00 - 11h30)

Trạm Tam Mỹ Tây 1, 2-2, 3

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 13/7/2022 (5h30 - 9h30)

Trạm Tam Vinh 5, MĐ Thái  Bình, MĐ Thái Bình 2, MĐ Chò Ró 2-T1, MĐ Chò Ró 2-T2

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 14/7/2022 (5h00 - 10h00)

Trạm Tiên Châu 5, Thanh Hà

Ngày 15/7/2022 (6h00 - 10h30)

Trạm Tiên Lộc 1-7

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 9/7/2022 (5h30 - 8h00)

Một phần xã Trà Mai, xã Trà Tập

Ngày 9/7/2022 (3h00 - 11h30)

Xã Trà Don, Trà Nam, Trà Linh

Ngày 10/7/2022 (4h00 - 11h00)

Xã Trà Vân, Trà Vinh; trạm Măng Lùng, Kon Pin, Tak Ngo (một phần xã Trà Linh)

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 9/7/2022 (5h30 - 10h30)

Trạm Dừng chân Bình An

Ngày 10/7/2022 (4h30 - 12h00)

Trạm Gạch tuynen Bình Nguyên, thôn Thanh Ly xã Bình Nguyên

Ngày 12/7/2022 (5h30 - 10h30)

Trạm Bình Hội

Ngày 12/7/2022 (5h30 - 8h00)

Trạm T5 Bình Dương

Ngày 12/7/2022 (8h00 - 10h30)

Trạm KDC Bình Dương

Ngày 14/7/2022 (4h00 - 12h00)

Xã Bình Hải; một phần xã Bình Nam, Bình Sa

Ngày 15/7/2022 (5h00 - 10h30)

Thôn Xuân An xã Bình Định Bắc

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 11/7/2022 (6h00 - 10h30)

Trạm thôn 1 Đông Phú

Ngày 13/7/2022 (5h30 - 10h00)

Thôn Phương Nghệ, xã Quế Phú

Ngày 14/7/2022 (5h30 - 10h00)

Thôn Dưỡng Xuân và thôn Xuân Phú

Ngày 14/7/2022 (6h00 - 8h00)

Thôn Nghi Trung, xã Quế Hiệp

Ngày 14/7/2022 (6h30 - 9h30)

Thôn 3 xã Quế Phong

Ngày 14/7/2022 (8h30 - 10h30)

Thôn Nghi Hạ, xã Quế Hiệp

Ngày 15/7/2022 (6h00 - 8h00)

Thôn Đùng Lùng, xã Quế Hiệp

Ngày 15/7/2022 (6h30 - 9h30)

Thôn 1 xã Quế Phong

Ngày 15/7/2022 (8h30 - 10h30)

Thôn Nghi Hạ, xã Quế Hiệp

Ngày 15/7/2022 (8h30 - 10h00)

Thôn Nghi Thượng, xã Quế Hiệp

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 12/7/2022 (6h00 - 8h00)

Thôn Phước Khánh Bình xã Ninh Phước

Ngày 12/7/2022 (8h30 - 10h30)

Thôn Phú Gia xã Ninh Phước

Ngày 12/7/2022 (15h30 - 17h30)

Thôn Tứ Trung xã Quế Lâm

Ngày 13/7/2022 (6h00 - 8h00)

Thôn Phú Gia 1 xã Ninh Phước

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 10/7/2022 (4h30 - 11h00)

Thôn An Lạc xã Duy Thành; thôn Thuận Trì xã Duy Hải

Ngày 14/7/2022 (5h00 - 10h30)

Thôn Lệ An xã Duy Châu, thôn Phú Lạc và La Tháp Tây xã Duy Hòa

Ngày 14/7/2022 (5h00 - 9h00)

Khối phố Long Xuyên 2 TT Nam Phước

Ngày 15/7/2022 (4h30 - 11h30)

Thôn Tây Sơn Đông, Tây Sơn Tây xã Duy Hải

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 14/7/2022 (5h00 - 8h00)

Trạm Điện Hồng 1 (T1)

Ngày 14/7/2022 (6h00 - 8h30)

Thôn La Hoà xã Điện Phước

Ngày 14/7/2022 (6h00 - 8h30)

Công ty TNHH Lâm sản Hòa Minh; công ty TNHH Quốc Thịnh; công ty CP Hoàng Hà; công ty TNHH SX & Thương mại dịch vụ  E&A

Ngày 15/7/2022 (5h30 - 8h00)

Công ty CP Cẩm Hà (cơ sở 5)

Ngày 15/7/2022 (6h00 - 8h30)

Thôn Bồ Mưng 3 và một phần thôn Bồ Mưng 2 xã Điện Thắng Bắc

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 9/7/2022 (05h00 - 11h00)

KS Phố Hội 2

Ngày 11/7/2022 (06h00 - 10h30)

Một phần khối An Hội phường Minh An

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 14/7/2022 (5h00 - 10h00)

Trạm thôn 3 Trước Hà

Ngày 14/7/2022 (5h00 - 10h00)

Trạm bơm Gò Da

Ngày 15/7/2022 (5h00 - 8h00)

Trạm đất màu Đại Hòa

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 2.7 đến ngày 8.7.2022

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 02/07/2022 đến ngày 08/07/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28.6 đến ngày 1.7.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/06/2022 đến ngày 01/07/2022 với nội dung như sau:

Công ty Điện lực Quảng Nam thông báo dừng duy tu, bảo dưỡng lưới điện từ 21.6 đến 26.6.2022

P.V |

(PR) - Để đảm bảo cấp điện liên tục phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đợt nắng nóng này, Công ty Điện lực Quảng Nam tạm dừng tất cả công tác duy tu, bảo dưỡng lưới điện làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện từ ngày 21/06/2022 đến ngày 26/6/2022.