Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện Ngân hàng Cathay United Bank tại Thành phố Hồ Chí Minh

P.V |

(PR) - Ngày 27/12/2021, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1051/QĐ-QNA về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện Ngân hàng Cathay United Bank tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung về thay đổi tên gọi và địa điểm hoạt động của Văn phòng đại diện Ngân hàng Cathay United Bank tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép mở Văn phòng đại diện số 06/GP-NHNN ngày 12/05/2005 và các Quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của Thống đốc NHNN đã cấp cho Ngân hàng Cathay United Bank Co.,Ltd như sau:

Tên và địa chỉ trước khi thay đổi:

-  Văn phòng đại diện Ngân hàng Cathay United Bank tại Thành phố Hồ Chí Minh.

-   Tầng 1 & 5, số 46-48 Phạm Hồng Thái, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Tên và địa chỉ sau khi thay đổi:

-   Văn phòng đại diện Ngân hàng Cathay United Bank – Tỉnh Quảng Nam.

-  Tầng 4, tòa nhà Viettel Quảng Nam, số 121 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện số 06/GP-NHNN ngày 12/05/2005 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Cathay United Bank Co.,Ltd

Trân trọng