Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (bổ sung)

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 01/08/2021 bổ sung trong tỉnh Quảng Nam với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Công ty cổ phần thủy điện Đak Mi công tác bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm thiết bị nhất thứ trạm 220kV Đak Mi 4A (mất điện ngăn lộ 174 Đak Mi 4B đi trạm 110kV Phước Sơn).

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 01/8/2021 (4h30 - 18h30)

Thị trấn Khâm Đức, Xã Phước Đức, Phước Năng, Phước Mỹ, Phước Chánh, Phước Công, Phước Thành, Phước Lộc, Phước Xuân, Phước Kim, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện Lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31.7 đến ngày 6.8.2021

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31/07 đến ngày 06/08/2021 trong tỉnh với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.7 đến ngày 30.7.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.7 đến ngày 30.7.2021 trong tỉnh với nội dung như sau: