Huyện Phú Ninh thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

A.ĐÔNG - Q.VƯƠNG |

Sáng 9.3, UBND huyện Phú Ninh khai mạc kỳ thi tuyển công chức xã năm 2021. Trong kỳ thi tuyển lần này có 10 chỉ tiêu cần tuyển dụng với 18 thí sinh đăng ký dự thi vào các chức danh công chức cấp xã. Các thí sinh trải qua 2 vòng thi: vòng 1 thi trắc nghiệm về kiến thức chung và tin học; vòng 2 thi nghiệp vụ chuyên ngành sau khi lọt qua vòng 1.

Kỳ thi công chức cấp xã của huyện Phú Ninh được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, dựa theo nhu cầu, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế các địa phương. Kỳ thi nhằm tuyển chọn những cá nhân ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có trình độ đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt huyết để cống hiến cho bộ máy hành chính cấp xã. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức trên địa bàn huyện và thực hiện mục tiêu phát triển địa phương...

TAGS