Kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Sở Công Thương

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Sáng nay 24.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dẫn đầu đoàn kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số của UBND tỉnh đến làm việc với Sở Công Thuơng.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại đơn vị với đoàn kiểm tra. Ản: A.N
Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo kết quả cải cách hành chính và chuyển đổi số tại buổi làm việc. Ản: A.N

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, năm 2021, bên cạnh tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 34 về chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch và tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Sở Công Thương tiếp nhận và giải quyết 14.588 hồ sơ thủ tục hành chính trong năm 2021, tỷ lệ giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt 100%. Ngoài ra, từ đầu tháng 8.2021, sở thực hiện chuyển giao tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện 100% mức độ 4 về dịch vụ hành chính công.

Sở Công Thương cũng ban hành và triển khai có hiệu quả quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, chi tiêu nội bộ; phối hợp với Sở Kế hoạch - đầu tư đang hoàn thiện dữ liệu về cụm công nghiệp phục vụ xúc tiến đầu tư; xây dựng dữ liệu và cập nhật lên Smart Quảng Nam; từng bước số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực...

Tại buổi làm việc, Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh bên cạnh thống nhất chủ trương phân bổ kinh phí phục vụ công tác chuyển đổi số của sở, cần ban hành kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công thương; có cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu để đánh giá các chỉ số ngành, sức khỏe doanh nghiệp.

Ngoài ra kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể cấp phòng, đơn vị trực thuộc các sở, ban ngành, địa phương; tạo điều kiện cho công chức lãnh đạo, quản lý của sở được luân chuyển nhằm mục đích đào tạo, bồi dưỡng toàn diện tạo nguồn phát triển lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận những kết quả tích cực mà Sở Công Thương thực hiện trong thời gian qua; đồng thời đề nghị sở tiếp thu đầy đủ ý kiến, góp ý của đoàn kiểm tra để kịp thời triển khai, khắc phục các hạn chế nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Ông Hồ Quang Bửu đề nghị các sở, ngành liên quan hỗ trợ Sở Công Thương thực hiện tốt các nhiệm vụ phối hợp về thủ tục hành chính; chú trọng hơn nữa số hoá và cơ sở dữ liệu trong công cuộc chuyển đổi số...

TAGS

Năm 2022 là năm tạo đột phá trong cải cách hành chính

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh vừa xây dựng kế hoạch công tác năm 2022, xác định đây là năm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Sở NN&PTNT

A.Đ |

(QNO) - Chiều qua 7.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dẫn đầu đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số (CĐS) của UBND tỉnh đến làm việc với Sở NN&PTNT.

Thành lập các đoàn kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022.