Phê duyệt danh mục 19 nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

TÂM ĐAN |

(QNO) - Ngày 3/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1623 phê duyệt danh mục 19 nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CĐS) năm 2023.

Danh mục nhiệm vụ ứng dụng CNTT, CĐS năm 2023 liên quan đến nhiều sở, ban ngành. Đơn cử, Sở Xây dựng chủ trì nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về cấp phép xây dựng tỉnh Quảng Nam; hệ thống thông tin địa lý (GIS) quản lý quy hoạch, hạ tầng đô thị trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở TN-MT chủ trì nhiệm vụ xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý ngành TN-MT; Sở VH-TT&DL chủ trì nhiệm hệ thống CSDL và phần mềm quản lý nhà nước ngành VH-TT&DL; Sở Y tế chủ trì nhiệm vụ CSDL chuyên ngành y tế...

Sở Nội vụ có danh mục nhiệm vụ nhiều nhất, gồm: nâng cấp, mở rộng phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam; hệ thống phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam; nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý CSDL cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam; kế hoạch thuê dịch vụ CNTT hạng mục “Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại lưu trữ lịch sử tỉnh”.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện 19 nhiệm vụ CNTT, CĐS là 143 tỷ đồng; trong đó năm 2023 dự kiến 42,9 tỷ đồng.

Các nhiệm vụ có kinh phí thực hiện lớn như xây dựng CSDL chuyên ngành tư pháp 25 tỷ đồng; CSDL chuyên ngành y tế 20 tỷ đồng; xây dựng hệ thống thông tin và CSDL quản lý ngành TN-MT 20 tỷ đồng...

UBND tỉnh giao Sở TT-TT theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu theo kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở KH-ĐT cân đối ngân sách và lồng ghép các nguồn vốn đảm bảo kinh phí thực hiện theo quy định.

Các sở, ngành được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tổ chức lập hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định và tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

TAGS

Cải cách hành chính, chuyển đổi số: Muốn bứt phá, phải thay đổi

VINH ANH |

Tại hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 6 tháng đầu năm vào sáng ngày 25/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Thành lập Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1193 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Quảng Nam.

Khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện cải cách hành chính

H.QUANG |

Để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian đến cần khẩn trương chỉ đạo rà soát triển khai ngay các nhiệm vụ, mục tiêu trong chương trình, kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, nhất là các mục tiêu về tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đang còn hiệu lực và còn giá trị sử dụng lại; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC.