Quảng Nam phấn đấu chỉ số PCI thuộc top 5 cả nước

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1757/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2020.

Quảng Nam quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch
Quảng Nam quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch. Trong ảnh: Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: A.B

Theo đó, Quảng Nam quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên cơ sở cải thiện chỉ số PCI sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời tiếp tục duy trì thứ hạng top 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước và quyết tâm phấn đấu hơn nữa để vào nhóm tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế “rất tốt” (top 5 vị trí đầu tiên - PV).

Phấn đấu tổng điểm PCI trong năm 2020 đạt từ 70 điểm trở lên. Trong đó 8 chỉ số thành phần tăng điểm trong năm 2019 phấn đấu tiếp tục tăng 0,05 điểm/mỗi chỉ số; 2 chỉ số thành phần giảm điểm trong năm 2019 phấn đấu tăng điểm bằng hoặc tương đương với mức điểm của các năm về trước.

Cụ thể, phấn đấu 3/10 chỉ số thành phần đạt ở top 5 (gồm chỉ số tính minh bạch, tính năng động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự); 3/10 chỉ số thành phần đạt ở top 10 (tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp); 3/10 chỉ số thành phần đạt ở top 15 (gia nhập thị trường, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng) và chỉ số đào tạo lao động đạt ở top 20.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện tốt mục tiêu của kế hoạch và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các chỉ số thành phần của đơn vị phụ trách.

Đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo dõi chỉ số thành phần bị giảm điểm, tụt hạng trong năm 2019 (gia nhập thị trường, đào tạo lao động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp) cần tập trung khắc phục ngay những tồn tại hạn chế theo phản ánh của doanh nghiệp trong năm 2019. Đồng thời nghiên cứu, phân tích từng chỉ tiêu thành phần thuộc các chỉ số thành phần (nhất là các chỉ tiêu trong các chỉ số thành phần bị sụt giảm so với năm 2018) để tìm ra nguyên giảm điểm, giảm hạng; xây dựng các giải pháp cụ thể, sát thực tiễn nhằm cải thiện hiệu quả các chỉ số thành phần, đảm bảo đạt mục tiêu trong năm 2020.

Đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo dõi các chỉ số thành phần tăng điểm, tăng hạng trong năm 2019 (tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động, cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự) tiếp tục xây dựng các giải pháp hiệu quả, đổi mới và quyết liệt hơn nữa để cải thiện điểm số và thứ hạng nhằm góp phần đạt mục tiêu của tỉnh trong năm 2020.

Năm 2019, với 69,42 điểm (thang điểm 100), chỉ số PCI của Quảng Nam đứng vị trí thứ 6 trong 63 tỉnh, thành phố.

TAGS