Sẽ ban hành nghị quyết mới về cải cách hành chính

T.D |

Chiều 27.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh.

Theo báo cáo, 5 tháng đầu năm, các sở, ngành đã tham mưu ban hành 25 văn bản quy phạm pháp luật; UBND tỉnh đã ban hành 12 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, ủy quyền cho các giám đốc sở thực hiện 54 thủ tục hành chính.

Hiện đã giải quyết 23.484/25.706 hồ sơ (23.276 đúng hạn - 99,11%, trễ hạn 208 hồ sơ); tiếp nhận xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 là 8.077 hồ sơ (36,53%). Phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đã được triển khai đồng bộ đến tất cả cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến xã…

Chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2020 (PAPI 2020) Quảng Nam thăng hạng 1 bậc (từ 22 lên 21), nhưng đã giảm điểm (từ 44,33 xuống 43,28) so năm 2019.

Chỉ số PCI 2020 của tỉnh đạt 65,72 điểm, đứng ở vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng của 63 tỉnh/thành trong cả nước, xếp thứ 2 trong vùng duyên hải miền Trung (sau Đà Nẵng) và thuộc nhóm tỉnh có chỉ số khá (giảm 3,7 điểm và tụt 7 bậc). Ứng dụng công nghệ thông tin của Quảng Nam chỉ đứng thứ 28/63 tỉnh, thành, tụt 10 bậc so với năm 2019.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực cải cách hành chính, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, các sở, ngành, địa phương phải tự nhìn nhận về những khiếm khuyết đang tồn tại. Nguyên nhân chính là cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm, mà gốc là con người chưa theo kịp với sự chuyển đổi.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021, tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa. Các sở, ngành đẩy mạnh việc rà soát các hồ sơ bị trễ hạn, sắp xếp bộ máy, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ, gia tăng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

Khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao PCI ngay từ cấp cơ sở. Kết quả cải cách hành chính là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực, phân loại cán bộ, công viên chức…

“Sau hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính 5 năm qua, dự kiến tổ chức vào tháng 9.2021, Tỉnh ủy sẽ ban hành nghị quyết mới về cải cách hành chính mới cho giai đoạn 2021 - 2025” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định.

TAGS