Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hôm nay 23/6, UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch”. Thời gian thi đua từ ngày 1/7/2023 đến 30/11/2024, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ và cải thiện sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn Quảng Nam.

Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu 100% thông tin, chính sách liên quan đến người dân được công khai, minh bạch để người dân biết, bàn, giám sát và yêu cầu các cấp chính quyền địa phương giải trình.

Tất cả thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản giấy, mã QR và được giới thiệu đến người dân và doanh nghiệp.

Phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết một lần; 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hẹn và trước thời hạn; 100% phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được trả lời, giải đáp kịp thời, chính xác.

Không có cán bộ, công chức, viên chức vòi vĩnh, nhận “bôi trơn” trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng tiếp công dân “Dân vào niềm nở - Hướng dẫn tận tình - Dân về vui vẻ”; trụ sở tiếp dân và bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính “Thân thiện - Sạch sẽ - Gọn gàng - Hiện đại”.

Đối tượng thi đua là tập thể gồm 4 nhóm thi đua: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Về cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nêu trên. Kế hoạch cũng đề ra tiêu chí bình xét cụ thể đối với tập thể và cá nhân.

TAGS