Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 (khóa XXII): Thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, thách thức

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 6/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (khóa XXII) để đánh giá, thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội dung theo Chương trình công tác năm 2023.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 (khóa XXII). Ảnh: N.Đ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 (khóa XXII). Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Nhận diện khó khăn, thách thức

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định các nội dung được trình tại Hội nghị Tỉnh ủy lần này đều là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh trong năm 2023 - cũng là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận để hội nghị đạt kết quả cao nhất. Gợi mở các nội dung, vấn đề định hướng hội nghị thảo luận, đối với báo cáo đánh giá tình hình quý I/2023, theo đồng chí Phan Việt Cường, trong quý I, các cấp ủy toàn tỉnh đã tập trung thực hiện công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nhất định, nổi bật là du lịch phục hồi nhanh, sôi động với nhiều chương trình kích cầu, kết nối, xúc tiến du lịch được triển khai.

Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 diễn ra sáng nay 6/4. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 diễn ra sáng nay 6/4. Ảnh: N.Đ

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể, tăng trưởng trong sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có xu hướng giảm; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giảm so với cùng kỳ; thị trường xuất khẩu không thuận lợi; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm.

Từ nhận định trên, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích thêm nguyên nhân, các yếu tố tác động và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình, hỗ trợ thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển.

Các vấn đề đáng quan tâm khác cũng được Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường gợi ý để hội nghị thảo luận, đề xuất thêm giải pháp mới để khắc phục như hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản...; tình hình tội phạm (nhất là tội phạm công nghệ cao) và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến đất đai vẫn còn xảy ra.

Đồng thời đề xuất các giải pháp về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, giá vật liệu xây dựng tăng cao làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án.

[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 (khóa XXII). Thực hiện: HỒ QUÂN

Rà soát nhiệm vụ, chuẩn bị nội dung đánh giá giữa nhiệm kỳ

Trình bày báo cáo đánh giá tình hình quý I/2023, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết, đã hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022.

Thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, quản lý biên chế… theo quy định. Kịp thời chỉ đạo tổng kết, tham gia góp ý các đề án của Trung ương, cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác quý I/2023. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác quý I/2023. Ảnh: N.Đ

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được triển khai đúng quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị được thực hiện hiệu quả. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được thực hiện tốt; chuyển giao 29 tổ chức cơ sở đảng, 412 đảng viên của chi nhánh các ngân hàng thuộc cấp ủy cấp huyện về các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương theo đúng Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư.

Đến ngày 31/3/2023 đã kết nạp thêm 385 đảng viên trong tổng số chỉ tiêu 1.800 đảng viên (đạt 21,39% so với nghị quyết), nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 69.694 đảng viên; toàn tỉnh có 1.122 tổ chức cơ sở đảng (387 đảng bộ cơ sở và 735 chi bộ cơ sở). Thực hiện thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ của tỉnh đảm bảo quy định.

Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp kỷ luật cảnh cáo 1 tổ chức đảng, 6 đảng viên; cấp ủy các cấp và chi bộ xử lý kỷ luật 18 đảng viên vi phạm...

Các đại biểu dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 (khóa XXII). Ảnh: N.Đ
Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: N.Đ

Nêu ra các mặt còn tồn tại trong quý I và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, toàn tỉnh rà soát các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện.

Cùng với đó, tập trung theo dõi, đôn đốc việc cụ thể hóa, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị nội dung đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Triển khai tốt các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XIII). Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động các ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập và đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội.

Theo chương trình, hội nghị còn tập trung đánh giá, thảo luận các nội dung:

- Thực hiện Nghị quyết về tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ XHCN; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 gắn với 5 năm thực hiện Kết luận số 275-KL/TU, ngày 20/4/2018 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

TAGS