Khối thi đua tham mưu III triển khai nhiệm vụ năm 2021

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Chiều 2.3, Khối thi đua tham mưu III (Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NAM PHƯƠNG
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NAM PHƯƠNG

Khối thi đua tham mưu III có 7 đơn vị thành viên: Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam và các Sở GD-ĐT, LĐ-TB&XH, Thông tin truyền thông, VH-TT&DL, Y tế. Năm 2020, các đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu, nghiên cứu cơ chế chính sách trên địa bàn Quảng Nam và công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời chú trọng công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực quản lý nhà nước; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác cải cách thể chế, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí...

Các đơn vị tích cực thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị; phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và công tác an sinh xã hội.

Tất cả nội dung triển khai công tác quốc phòng, quân sự, tự vệ đều được các cơ quan thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng lực lượng tự vệ có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, am hiểu tình hình thời sự chính trị trong và ngoài nước, nắm bắt được hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch. Tất cả đơn vị trong khối được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Tại hội nghị, các đơn vị đánh giá kết quả nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng và chấm điểm thi đua năm 2020. Theo đó, nhất trí đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở LĐ-TB&XH; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam và Sở Thông tin truyền thông.

Dịp này, Khối thi đua tham mưu III phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh... và ký giao ước thi đua năm 2021.

TAGS