Nông Sơn tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

TÂM LÊ - MINH THÔNG |

(QNO) - Chiều 8.7, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen tặng trong các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020.
Huyện Nông Sơn tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: TÂM THÔNG

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Nông Sơn phát triển rõ nét. Huyện phát động phong trào trong từng năm, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua đặc thù như “Nông Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nông Sơn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

Thông qua các phong trào góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Kinh tế hằng năm đều tăng trưởng khá, giá trị tăng trưởng ngành nông - lâm - thủy sản bình quân hằng năm đạt 6,02%, công nghiệp - xây dựng 17,22%. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 đạt 2.107 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 giảm còn 10,19%, giảm bình quân 8,9%/năm; có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Quế Lộc, Quế Trung, Sơn Viên).

Tại hội nghị, xã Quế Ninh nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 6 tập thể lao động xuất sắc, 1 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. UBND huyện tặng Giấy khen 16 tập thể và 143 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

TAGS