Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Gắn chặt cơ chế phòng ngừa với xử lý nghiêm minh

HÀN GIANG |

Ở giai đoạn mới, Quảng Nam khẳng định quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: N.Đ
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: N.Đ

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Trên cơ sở đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, có việc thực hiện Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy (khóa XXI), Tỉnh ủy Quảng Nam khóa mới thống nhất ban hành Nghị quyết 23 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 37 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; trong đó, có 22 vụ việc, vụ án tham nhũng với tổng số tiền bị thất thoát, chiếm đoạt hơn 112 tỷ đồng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ đã được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Với Nghị quyết 23, cùng việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quảng Nam tiếp tục xác định công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện hiệu quả, Tỉnh ủy khẳng định rõ quyết tâm: Thực hiện chặt chẽ cơ chế phòng ngừa để “không thể tham nhũng, tiêu cực” gắn với cơ chế răn đe, xử lý nghiêm minh để “không dám tham nhũng, tiêu cực”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nói, Trung ương sẽ làm mạnh mẽ hơn đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tỉnh cũng quyết liệt, quyết tâm hơn trong công tác này.

Và để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, Quảng Nam chú trọng rà soát, hoàn thiện, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, đảm bảo đồng bộ, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch và phù hợp với quy định của chính quyền để phòng ngừa sai phạm, tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, có việc kiểm soát quyền lực và phòng chống tiêu cực trong công tác cán bộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, không để bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào; không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản quy phạm pháp luật.

Cùng với nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản nhà nước, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản thất thoát. Thực hiện có hiệu quả kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có nhiều khiếu nại, khiếu kiện kéo dài; đồng thời có biện pháp giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Minh chứng cho quyết tâm của Quảng Nam

Ngày 23.6 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường làm Trưởng ban. Đồng chí Phan Việt Cường khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, công tác này được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao và đạt được kết quả rất quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Đặc biệt, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã có chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương về công tác này.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cho biết, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt, cụ thể hóa thành các nghị quyết của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện quyết liệt trong toàn đảng bộ.

“Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ta xác định là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn và phức tạp. Với truyền thống đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân; chúng ta tin tưởng rằng Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Nội chính Tỉnh ủy) sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và trọng trách được giao.

Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: Kịp thời xử lý khi có thông tin về tham nhũng, tiêu cực

Trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết 23 của Tỉnh ủy (khóa XXII), UBND tỉnh cụ thể hóa 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao trách nhiệm, uy tín, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10 ngày 22.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Duy trì nghiêm túc công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân, nhất là những thông tin phản ánh, kiến nghị liên quan đến cán bộ có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Khi phát hiện có hành vi sai phạm phải xử lý, chấn chỉnh kịp thời, nghiêm minh, tuyệt đối không bao che, dung túng, không để vụ việc kéo dài, gây hoài nghi, bức xúc trong dư luận…

Ông Trần Hải Vân - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Điện Bàn:Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ

Cụ thể hóa Nghị quyết 23 của Tỉnh ủy (khóa XXII), thị xã Điện Bàn tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ gắn với thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Với các giải pháp như thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện có hiệu quả việc bố trí bí thư cấp ủy cấp xã không là người địa phương theo Nghị quyết 03 của Thị ủy. Kiên quyết xử lý trách nhiệm, kịp thời thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình quản lý, phụ trách nhưng không phát hiện hoặc phát hiện không kịp thời, để xảy ra hậu quả… N.ĐOAN (ghi)

TAGS

Kiểm soát quyền lực để phòng ngừa tham nhũng

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa triển khai kế hoạch thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn với nhiều giải pháp cụ thể, sát thực tế.

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 23.6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam.

Quy định chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh

Theo chinhphu.vn |

(QNO) - Ngày 2.6.2022, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký Quy định số 67 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định số 67: