Quảng Nam ưu tiên biên chế để tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đến năm 2025, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh của Quảng Nam phấn đấu có cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số (DTTS); nâng dần tỷ lệ viên chức là người DTTS trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, huyện; tỉnh ưu tiên biên chế để tuyển dụng công chức, viên chức người DTTS.

Hôm qua 16.8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5374 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU (ngày 10.2.2022) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Quảng Nam sẽ xây dựng kế hoạch, ưu tiên biên chế để tuyển dụng công chức, viên chức người DTTS; quy hoạch cán bộ người DTTS vào các chức danh lãnh đạo, quản lý; tiếp nhận và phân công cán bộ hướng dẫn, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức người DTTS được các huyện cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo lĩnh vực, ngành, nghề mà địa phương có nhu cầu; quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, công chức, viên chức người DTTS được đào tạo và trưởng thành.

Bảo đảm đến năm 2025, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS; nâng dần tỷ lệ viên chức là người DTTS trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện; phấn đấu 50% cán bộ, công chức của 6 huyện miền núi cao (Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn) là người DTTS.

Kế hoạch đặt nhiệm vụ thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức người DTTS trên địa bàn tỉnh theo lộ trình được UBND tỉnh phê duyệt, bảo đảm đạt mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TU đề ra; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức người DTTS.

Đến năm 2025, cấp tỉnh duy trì tỷ lệ 9,43% cán bộ người DTTS tham gia cấp ủy tỉnh; hơn 3% tổng số cán bộ, công chức, viên chức người DTTS giữ các chức danh giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương.

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phấn đấu có cán bộ, công chức, viên chức người DTTS; phấn đấu đạt 30% trở lên công chức người DTTS công tác tại Ban Dân tộc tỉnh.

Các huyện miền núi cao phấn đấu 50% cán bộ người DTTS tham gia cấp ủy cấp huyện; phấn đấu 50% cán bộ, công chức của huyện là người DTTS; có từ 35% trở lên cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng người DTTS; phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện người DTTS; có 50% công chức người DTTS công tác tại phòng dân tộc cấp huyện.

Các xã miền núi duy trì tỷ lệ hơn 80% cán bộ người DTTS tham gia cấp ủy cấp xã; từ 80% đến 85% tổng số cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS. Duy trì mỗi xã có ít nhất 2 cán bộ là người DTTS tham gia các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã.

Tập trung nâng dần tỷ lệ viên chức và cán bộ lãnh đạo, quản lý là người DTTS trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện.

Đến năm 2030, cán bộ người DTTS tham gia cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030: cấp tỉnh từ 10% trở lên trên tổng số Tỉnh ủy viên; cấp huyện từ 50% trở lên trên tổng số cấp ủy cấp huyện; cấp xã duy trì tỷ lệ cán bộ là người DTTS tham gia cấp ủy như nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(Trích mục tiêu Nghị quyết số 21 của Tỉnh ủy)

TAGS

Quảng Nam cần thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ

N.ĐOAN - T.CÔNG - V.ANH |

(QNO) - Chiều 6.8, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cùng đoàn công tác của học viện có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

Quảng Nam ưu tiên phát triển toàn diện, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

MỸ LINH |

(QNO) - Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch 4481 về triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, với mục tiêu ưu tiên phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng DTTS và miền núi.