Quy định thời gian hoàn thành giải quyết kiến nghị của cử tri

HÀN GIANG |

Từ kết quả giám sát, Thường trực HĐND tỉnh khóa X đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn tập trung giải quyết nhiều nội dung kiến nghị sau giám sát và đã được chỉ đạo, kiểm tra nhưng chưa giải quyết xong.

HĐND tỉnh (khóa X) biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ hợp thứ 2 vừa qua. Ảnh: N.Đ
HĐND tỉnh (khóa X) biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ hợp thứ 2 vừa qua. Ảnh: N.Đ

Thường trực HĐND tỉnh cho biết, tiếp thu kiến nghị của cử tri, từ sau Kỳ họp thứ 16 (HĐND tỉnh khóa IX) đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án cấp thiết, quan trọng; đồng thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết kịp thời nhu cầu an sinh, cấp thiết trên địa bàn.

Có thể kể đến như: Nghị quyết số 03 ngày 13.1.2021 quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 07 ngày 13.1.2021 về Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 9 huyện miền núi tỉnh giai đoạn 2021 - 2026; Nghị quyết số 15 ngày 19.4.2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11 ngày 3.10.2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh…

Về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 122 ngày 4.12.2020, theo Thường trực HĐND tỉnh, đa số ý kiến đã được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, kịp thời giải quyết bức xúc, kiến nghị cử tri như: khắc phục việc gây ô nhiễm môi trường tại khu vực nghĩa trang nhân dân các xã Bình Dương (Thăng Bình), Duy Hải, Duy Nghĩa (Duy Xuyên); khảo sát đánh giá thực trạng để có biện pháp khắc phục việc ô nhiễm nguồn nước do khai thác vàng tại Bãi Cao (xã Trà Bui, Bắc Trà My).

Hay tổ chức khảo sát và giải quyết dứt điểm bất cập tại khu tái định cư ĐT.617 và khu dân cư chợ Trạm (xã Tam Hiệp, Núi Thành); kiểm tra, giám sát để đánh giá toàn diện tác động đến môi trường: rừng, đất, nước đối với việc đầu tư xây dựng các công trình thủy điện; đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến ĐT.609 đoạn từ Hà Nha (Đại Lộc) đến trung tâm A Sờ (xã Mà Cooih, Đông Giang); kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoàn thổ, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác đất nguyên liệu tại đồi Trà Quân (xã Tam Xuân 1, Núi Thành).

Tuy nhiên, qua rà soát, còn 6 nội dung kiến nghị sau giám sát chưa giải quyết xong, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 11.2021 của Thường trực HĐND tỉnh. Trong đó, có nội dung giải quyết dứt điểm việc tranh chấp địa giới hành chính giữa xã Tư (Đông Giang) với xã Hòa Bắc (Hòa Vang, TP.Đà Nẵng); đẩy nhanh tiến độ đầu tư các nhà máy xử lý rác theo quy hoạch tại Hội An; xử lý đối với hai công ty sản xuất chế biến cá tại phường Điện Dương (Điện Bàn) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân vùng lân cận...

Từ kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, UBND tỉnh cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền đã giao cho các sở ngành, địa phương thực hiện. Nhất là chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết, xem xét có hình thức xử lý trách nhiệm đối với những cơ quan liên quan chậm trễ trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 25.11.2021.

“UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những nội dung đã kiểm tra nhưng chưa giải quyết xong thuộc thẩm quyền. Quy định cụ thể thời gian hoàn thành việc giải quyết ý kiến cử tri để các cơ quan chuyên môn có kế hoạch giải quyết cụ thể, không để kéo dài, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân. Đồng thời tăng cường công tác đối thoại giữa các cơ quan chức năng với cử tri và nhân dân để giảm kiến nghị tồn đọng; phân công cán bộ tham gia tiếp xúc cử tri tại các điểm, địa bàn đảm bảo phù hợp tình hình để tiếp thu, giải trình các ý kiến ngay tại buổi tiếp xúc để cử tri được rõ” - ông Vinh nói.

TAGS