Chuyển biến trong cải cách hành chính ở Núi Thành

VĂN PHIN 24/09/2020 04:21

Là địa phương nằm trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từng bước chuyển mạnh từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ năng động, hiệu quả…

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

Người dân hài lòng

Năm 2020, huyện Núi Thành chú trọng việc kiểm tra, tuyên truyền về cải cách hành chính, triển khai thực hiện liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực hộ tịch. Đồng thời báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của cơ quan nhà nước; ban hành các kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính huyện năm 2020, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh năm 2020…

Năm nay, huyện Núi Thành tiếp tục cải cách thể chế, TTHC và cơ chế “một cửa”. Thực hiện kế hoạch công tác kiểm soát TTHC năm 2020, tính đến tháng 9, huyện đã hoàn thành 17/22 đầu việc. Bên cạnh đó, huyện thực hiện cơ chế “một cửa” với tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 276, trong đó có 266 TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và 10 TTHC thực hiện tại Thanh tra huyện. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, thị trấn là 103, trong đó có 94 TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và 9 thủ tục thuộc lĩnh vực giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Thống kê từ UBND huyện Núi Thành, từ ngày 15.12.2019 đến ngày 31.8.2020, tổng số hồ sơ xử lý là 10.280, trong đó tổng số hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 6.519 hồ sơ; đã giải quyết là 5.955 (trong đó đúng hạn là 5.750 và trễ hạn là 205 hồ sơ).

Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành – ông Nguyễn Văn Đức cho biết, thực hiện kế hoạch về việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn, huyện Núi Thành đã khảo sát đối với người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và UBND các xã, thị trấn trong thời gian từ 1.1.2019 đến 31.10.2019. Hình thức khảo sát trực tiếp bằng phiếu. Qua khảo sát với 771 phiếu, kết quả có 82,42% số phiếu người dân hài lòng khi thực hiện TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; 91,38% phiếu người dân hài lòng khi thực hiện TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, thị trấn. Huyện đang đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - công chức – viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Tạo sự đồng thuận

Theo ông Ngô Đức An – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ cải cách hành chính đã được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo kịp thời, các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính cơ bản hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Bộ TTHC thực hiện ở cấp huyện và cấp xã, thị trấn được niêm yết công khai tại trụ sở và trên Cổng thông tin điện tử theo quy định; thực hiện có hiệu quả việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan và trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, qua thực tế, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể là tuyên truyền chưa đủ mạnh và chưa sâu; các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, UBND xã, thị trấn chậm triển khai phần mềm một cửa điện tử; chưa triển khai thực hiện thư xin lỗi khi trễ hẹn trả kết quả cho người dân theo đúng quy định. Mặt khác, tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ và xử lý trực tuyến đối với các thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 rất thấp, chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra; số lượng hồ sơ trả kết quả qua qua dịch vụ bưu ích công ích phát sinh thấp.

Để từng bước khắc phục những hạn chế, huyện Núi Thành đang tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về cải cách hành chính đối với các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận chung trong toàn xã hội thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; triển khai kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính; khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước. Cạnh đó là thực hiện cập nhật quy trình giải quyết hồ sơ trên hệ thống phần mềm một cửa tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn theo quy định. Hoàn thành việc chuyển đổi sang hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 theo Quyết định 2034/2018 của UBND tỉnh và thực hiện nghiêm Quyết định 3200/2019 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuyển biến trong cải cách hành chính ở Núi Thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO