Tiếp nhận thông tin phản ánh hiện trường qua ứng dụng trực tuyến

TÂM ĐAN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quy chế thí điểm triển khai hệ thống phản ánh hiện trường “Quảng Nam trực tuyến”.

ádasdasd
Quảng Nam khai trương Trung tâm Giám sát và điều hành thông minh vào ngày 1.10.2020. Ảnh: VINH ANH

Người dùng có thể cài ứng dụng App “Quảng Nam trực tuyến” trên điện thoại như sau: đối với điện thoại Android tìm “Quảng Nam trực tuyến” trên CH Play để cài đặt; đối với điện thoại iPhone tìm “Quảng Nam trực tuyến” trên App Store để cài đặt.

“Quảng Nam trực tuyến” là hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức gửi về cho các cấp chính quyền thông qua ứng dụng tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Quảng Nam (Trung tâm IOC Quảng Nam). Đây là công cụ giúp người dùng phản ánh các vấn đề bất cập trong cuộc sống, hỗ trợ các cấp chính quyền xử lý phản ánh của người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả. 

Các tổ chức, cá nhân có thể chụp hình, quay video clip khi nhận thấy các vấn đề bất cập gửi đến Trung tâm IOC Quảng Nam thông qua hệ thống “Quảng Nam trực tuyến”.

Người phản ánh phải cung cấp đầy đủ thông tin như họ tên, số điện thoại, phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của các thông tin phản ánh hiện trường. Thời gian phản ánh được thực hiện 24/24 giờ, 7 ngày/tuần.

Thông tin phản ánh hiện trường gửi trên “Quảng Nam trực tuyến” sẽ được mặc định chuyển về UBND cấp huyện nơi xảy ra hiện trường phản ánh. UBND cấp huyện phân công cán bộ tiếp nhận thông tin, kiểm tra thông tin đảm bảo yêu cầu sẽ thực hiện xử lý hoặc chuyển đến các cơ quan liên quan để xử lý. Kết quả xử lý phản ánh hiện trường được công khai cho cá nhân, tổ chức trên hệ thống này.

Cá nhân, tổ chức gửi phản ánh có quyền phản hồi lại thông tin nhằm làm rõ hơn kết quả xử lý của cơ quan nhà nước, hoặc gửi phản ánh lần 2 nếu không thống nhất với nội dung tại kết quả xử lý phản ánh hiện trường lần đầu. Cá nhân, tổ chức gửi phản ánh có quyền đánh giá kết quả xử lý của cơ quan nhà nước.

TAGS

Sở TT-TT triển khai thực hiện tốt đề án chính quyền số ngay từ đầu năm 2021

TÂM ĐAN |

(QNO) - Sở TT-TT vừa tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 nhằm đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2020; bàn giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021.

Làm gì để quản trị điện tử hiệu quả?

VINH ANH |

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành của chính quyền nhằm nâng cao sự tương tác, phục vụ lợi ích người dân và doanh nghiệp là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, vấn đề phát triển đô thị thông minh (ĐTTM), chính quyền điện tử (CQĐT)… cần có bước đi thận trọng, không nên chạy theo phong trào.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 7633/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS) kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ (GRIS).