Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng gần 4%

CHÂU NỮ |

(QNO) - Theo báo cáo của Sở Công Thương, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 8.2019 tăng 3,99% so tháng trước nhưng giảm 3,13% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, ngành khai khoáng tăng 7,85%; ngành chế biến, chế tạo tăng 3,72%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,62%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 3,43%.

Như vậy, trong 8 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 2,01% so cùng kỳ năm trước. Trong đó tăng ở các nhóm ngành: công nghiệp khai khoáng (51,74%); cung cấp nước và xử lý rác thải (36,2%); công nghiệp chế biến, chế tạo (2,74%). Và giảm ở ngành sản xuất và phân phối điện (20,4%).