Nhà nước và cử tri

Cử tri Phước Sơn kiến nghị tăng mức đầu tư xây dựng nông thôn mới

H.QUANG 31/05/2024 09:16

Cử tri Phước Sơn đề nghị quan tâm mức vốn phân bổ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới đối với miền núi (hiện nay mức vốn phân bổ còn thấp).

Trong Báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh cho rằng, hầu hết các xã thuộc huyện Phước Sơn là xã đặc biệt khó khăn nên thuộc phạm vi đầu tư của cả 2 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chương trình giảm nghèo); đề nghị huyện Phước Sơn lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình MTQG để xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, UBND tỉnh cho rằng theo nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương tại Điều 3, Quyết định số 07/2022 của Thủ tướng Chính phủ: ưu tiên hỗ trợ cho các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các xã an toàn khu (trừ các xã an toàn khu thuộc khu vực I, khu vực II, khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được bố trí vốn ngân sách trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo các tiêu chí, hệ số ưu tiên phân bổ được quy định tại Quyết định số 39, ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ), xã đạt dưới 15 tiêu chí.

Vì vậy, đối với các huyện miền núi đề nghị UBND các huyện lồng ghép nguồn lực từ 2 chương trình MTQG (chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chương trình giảm nghèo) để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Riêng đối với huyện Phước Sơn, hầu hết xã thuộc huyện là xã đặc biệt khó khăn nên thuộc phạm vi đầu tư của cả 2 chương trình MTQG này; đề nghị huyện Phước Sơn lồng ghép các nguồn lực từ 2 chương trình này để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT tổng hợp tham mưu UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương tăng mức vốn phân bổ trong giai đoạn sau, đối với nguồn ngân sách tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét khi xuất hiện nguồn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cử tri Phước Sơn kiến nghị tăng mức đầu tư xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO