Đưa nội dung phát triển BHXH, BHYT vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương

MỸ LỆ 06/10/2023 07:18

BHXH Quảng Nam vừa hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện triển khai thực hiện Nghị định số 33 ngày 10/6/2023 của Chính phủ.

Nghị định 33 của Chính phủ quy định: Công chức văn hóa - xã hội cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, xây dựng tiêu chí về BHXH, BHYT. Ảnh: Mỹ Lệ
Nghị định 33 của Chính phủ quy định: Công chức văn hóa - xã hội cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, xây dựng tiêu chí về BHXH, BHYT. Ảnh: Mỹ Lệ

Theo đó, tại điểm a, khoản 6, Điều 11, Mục II, Chương II Nghị định số 33 quy định: “Công chức văn hóa - xã hội: tham mưu giúp UBND cấp xã trong công tác BHXH, BHYT, an toàn vệ sinh lao động; xây dựng tiêu chí phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm để trình HĐND cùng cấp quyết định”.

Để huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị đến cấp xã trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương, BHXH Quảng Nam đề nghị BHXH các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 33 đến viên chức và người lao động; đồng thời phối hợp với công chức chức văn hóa - xã hội trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tham mưu UBND, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện, thị xã, thành phố quán triệt và triển khai các nội dung quy định tại Nghị định số 33 đến chủ tịch UBND, công chức văn hóa - xã hội các xã, phường, thị trấn.

BHXH chủ động phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương trong việc xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT và trình HĐND cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm theo Nghị quyết 69 ngày 19/5/2022 của Chính phủ và Quyết định số 546 ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo năm 2024 trở đi, kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT ở cấp xã, huyện được xây dựng và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

BHXH Quảng Nam cũng đề nghị BHXH các huyện tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tại cấp xã để kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trong đó có các thành viên gồm: Công chức văn hóa - xã hội; cán bộ BHXH cấp huyện; các hội, đoàn thể ở cấp xã; trưởng thôn; tổ trưởng tổ dân phố; tổ chức dịch vụ thu có điểm thu tại cấp xã.

Rà soát, thống kê các đầu việc liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT mà công chức cấp xã đang thực hiện hoặc đang phối hợp với cơ quan BHXH cấp huyện thực hiện.

Phối hợp với UBND cấp xã xây dựng quy trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn cấp xã cho công chức văn hóa - xã hội; phát huy được vai trò của cán bộ văn hóa - xã hội trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đưa nội dung phát triển BHXH, BHYT vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO