Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

N.L |

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để phấn đấu 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT, BHXH Việt Nam đã có công văn về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2021 - 2022.

Theo đó, năm học 2020 - 2021, toàn quốc đã có khoảng hơn 18 triệu HSSV tham gia BHYT (tăng 1,6% so với năm học 2019 - 2020), trong đó tham gia theo nhóm đối tượng HSSV có 14,5 triệu em và tham gia theo nhóm đối tượng khác 3,5 triệu em.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh và cấp huyện ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2021 - 2022 trên địa bàn; quan tâm huy động các nguồn hợp pháp để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV, nhất là những HSSV có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc ít người.

Ngành BHXH phải tăng cường tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT, hướng dẫn HSSV thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID; phối hợp với các nhà trường tích cực phổ biến, truyền thông về công tác BHYT HSSV bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngành BHXH kịp thời xét duyệt và trích, chuyển kinh phí chi thù lao thu BHYT HSSV kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Ngành BHXH phối hợp với ngành giáo dục tổ chức đánh giá khen thưởng các cơ sở giáo dục và học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT HSSV năm học 2021 - 2022.

TAGS