Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

T.S |

Hôm qua 22.9, UBND tỉnh có Công văn số 6211 về việc đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023, nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2022 - 2023, đáp ứng mục tiêu “bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025” Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 546 ngày 29.4.2022.

UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT học sinh, sinh viên; về trách nhiệm và quyền lợi của học sinh, sinh viên khi tham gia BHYT.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền đối với những địa phương không còn thuộc diện đặc biệt khó khăn được Nhà nước mua và cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 861 ngày 4.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 433 ngày 18.6.2021 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Bảo hiểm xã hội Quảng Nam, Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB&Xh phối hợp rà soát những cơ sở giáo dục, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có tỷ lệ tham gia BHYT chưa đạt 100% để có kế hoạch vận động học sinh, sinh viên tham gia.

Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, cũng như đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên; kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên...

Theo số liệu thống kê từ Bảo hiểm xã hội Quảng Nam, năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 97,92%. Bên cạnh đó, do tác động của Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433 của Ủy ban dân tộc, từ ngày 1.8.2021 số lượng người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh giảm, trong đó có học sinh, sinh viên. 

TAGS