Hơn 2,25 tỷ đồng đầu tư hệ thống cấp nước sạch tại xã Tam Xuân 2

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống cấp nước sạch cho các thôn Bích Nam và Bích Ngô (xã Tam Xuân 2, Núi Thành) tại Quyết định số 3340/QĐ-UBND (ngày 27.11.2020).

Hệ thống cấp nước sạch này sẽ đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân tại thôn Bích Nam, Bích Ngô và một số thôn khác thuộc xã Tam Xuân 2, mở rộng mức bao phủ mạng lưới phân phối nước khu vực đô thị và nông thôn.

Dự án do Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2,25 tỷ đồng. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2020 đến quý I.2021.

TAGS