Chính quyền - đoàn thể

Hoàn thành đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện trong tháng 6/2024

LÊ THỊ NHƯ THỦY 12/06/2024 09:53

(QNO) - Thực hiện Chỉ thị số 40, ngày 13/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung cho ý kiến các nội dung, văn kiện trình đại hội cấp huyện, phấn đấu hoàn thành đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện trong tháng 6/2024.

ra-mat-tam-ky.jpg
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ lần thứ IX (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Ảnh: N.T

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã duyệt công tác tổ chức đại hội 16/18 đơn vị cấp huyện. Dự kiến đến ngày 28/6/2024, huyện Nam Trà My là đơn vị cuối cùng hoàn thành đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Công tác nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện được sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng. Đề án nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và các nội dung khác của đại hội được cấp ủy cùng cấp cho ý kiến bằng văn bản.

Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện đang được các địa phương triển khai theo đúng lộ trình, đảm bảo các nội dung, yêu cầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh. Đến nay (12/6), cả tỉnh có 10/18 đơn vị cấp huyện đã tổ chức đại hội thành công, gồm: Đại Lộc, Hiệp Đức, Phước Sơn, Duy Xuyên, Hội An, Điện Bàn, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Nông Sơn.

Các địa phương đã hoàn thành đại hội cấp huyện, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện bảo đảm về số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý; coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Nâng cao chất lượng thành phần cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện từ 3-5 người, gồm chủ tịch, 1 phó chủ tịch và ủy viên thường trực (2-3 người). Chủ tịch là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện có 11 đồng chí, có 5/11 vị kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Dân vận (Nông Sơn, Phước Sơn, Hiệp Đức, Đại Lộc, Phú Ninh). Phó chủ tịch Mặt trận tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện có 3 đồng chí (Phước Sơn, Hội An, Thăng Bình).

Quá trình triển khai, chuẩn bị và tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy; sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền. Nội dung và công tác nhân sự của đại hội cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cấp ủy các cấp và hướng dẫn của MTTQ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hoàn thành đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện trong tháng 6/2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO