Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L 27/09/2021 15:18

(QNO) - Hỏi: Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong tháng 7.2021 doanh nghiệp có giải quyết cho 3 lao động (trên tổng số 15 lao động) nghỉ việc không hưởng lương 1 tháng, gồm 1 giám đốc và 2 nhân viên, tất cả đều có hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng. Doanh nghiệp đã thực hiện đóng đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN đến tháng 6.2021. Vậy doanh nghiệp của tôi có được giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất không?

Trả lời: Căn cứ các khoản 1, khoản 2 Điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp của ông/bà thuộc đối tượng được hỗ trợ tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất. Đề nghị doanh nghiệp lập văn bản đề nghị (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) gửi cơ quan BHXH nơi đang tham gia qua giao dịch điện tử hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, trường hợp chưa đăng ký giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

- Hỏi: Theo quy định thì một trong các điều kiện để người sử dụng lao động (SDLĐ) được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ BHTN khi đóng đủ BHTN cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ. Vậy trường hợp doanh nghiệp đã đóng BHTN cho một số lao động từ đủ 12 tháng trở lên, nhưng có một số lao động mới tham gia, đóng BHTN dưới 12 tháng thì những lao động này có được lập vào danh sách người lao động tham gia đào tạo hay không?

Trả lời: Căn cứ khoản 3 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, một trong các điều kiện để người SDLĐ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ BHTN khi đóng đủ BHXH cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ. Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp đã đóng đủ BHTN từ 12 tháng trở lên và có một số lao động mới tham gia, đóng BHTN (dưới 12) tháng thì những lao động này vẫn được lập vào danh sách người lao động tham gia đào tạo.

- Hỏi: Trong thời gian bao nhiêu ngày, đơn vị SDLĐ, người SDLĐ được cơ quan BHXH chuyển kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg?

Trả lời: Để kịp thời chi hỗ trợ cho đơn vị SDLĐ trong thời gian sớm nhất, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2218/BHXH-TST ngày 26.7.2021 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người SDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố rút ngắn thời gian thực hiện. Theo đó, trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Sở LĐ-TB&XH, cơ quan BHXH cấp tỉnh phải thực hiện chuyển một lần toàn bộ kinh phí hỗ trợ cho người SDLĐ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO