Chính quyền - đoàn thể

Hơn 98% cử tri xã Duy Thu và Duy Tân đồng ý sáp nhập hai xã Duy Thu và Duy Tân

HOÀNG THƠ 17/05/2024 17:44

(QNO) - Hai xã Duy Thu và xã Duy Tân (huyện Duy Xuyên) vừa hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp hai xã này.

Cụ thể, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Duy Thu diện tích 12,90 m2, dân số 5.221 người và xã Duy Tân diện tích 8,64km2, dân số 6.413 người thành một xã mới lấy tên là xã Duy Tân diện tích 21,54km2, dân số 11.634 người.

Để việc lấy ý kiến cử tri đạt kết quả cao, UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng việc đăng tải đầy đủ các văn bản chỉ đạo, văn bản triển khai của huyện, của xã trên Trang thông tin điện tử của xã; đồng thời, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, các nhà văn hóa thôn về kế hoạch về Đề án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, về việc niêm yết danh sách cử tri, về tài liệu lấy ý kiến cử tri, cho đến ngày tổ chức lấy ý kiến.

Cạnh đó, UBND xã lồng ghép công tác tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính thông qua các hội nghị của Đảng uỷ, UBND xã. Các ban ngành đoàn thể, các chi bộ thuộc thôn tổ chức quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, thường xuyên các nội dung liên quan đến công tác sắp xếp, sáp nhập đon vị hành chính tới toàn thể đảng viên, hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân.

UBND xã xác định mỗi cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng các ban ngành đoàn thể, đơn vị từ xã xuống thôn đều là một tuyên truyền viên và tiến hành tổ chức tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn xã về việc thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính bằng nhiều hình thức khác nhau.

Ngoài ra, các đơn vị còn tuyên truyền qua các nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook; tổ chức niêm yết danh sách cử tri tại UBND xã và các nhà văn hóa thôn; thành lập tổ lấy ý kiến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên giai đoạn 2023-2025 đối với các thôn gồm 6-8 thành viên, thành phần gồm Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn làm Tổ trưởng, Ban công tác Mặt trận thôn, Trưởng, phó khối Mặt trận - Đoàn thể ở xã; Trưởng các tổ chức đoàn thể tại thôn.

Kết quả qua lấy ý kiến cử tri xã Duy Thu có 3.284 cử tri được lấy ý kiến (chiếm 100% tổng số cử tri), có 3.236 cử tri đồng ý sáp nhập hai xã Duy Thu và Duy Tân thành xã Duy Tân (chiếm 98,53%); có 48 cử tri không đồng ý sáp nhập (chiếm 1,47%).

Kết quả lấy ý kiến cử tri xã Duy Tân, có 4.211 cử tri được lấy ý kiến, (đạt tỉ lệ 99,93% tổng số cử tri), trong đó có 4.203 số cử tri đồng ý sáp nhập (tỉ lệ 99,74%), có 8 cử tri không đồng ý (chiếm 0,19%).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hơn 98% cử tri xã Duy Thu và Duy Tân đồng ý sáp nhập hai xã Duy Thu và Duy Tân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO