Chính trị

Hơn nửa nhiệm kỳ hoạt động HĐND tỉnh (khóa X): Đổi mới, đồng hành vì sự phát triển

HÀN GIANG 31/01/2024 10:00

Với tinh thần đổi mới, đồng hành trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngoài hoạt động giám sát, khảo sát và kiến nghị tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn, HĐND tỉnh (khóa X) tổ chức nhiều kỳ họp chuyên đề nhằm kịp thời giải quyết công việc phát sinh đột xuất thuộc thẩm quyền...

HĐND tỉnh (khóa X) bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu tại Kỳ họp thứ 19 (diễn ra ngày 29/12/2023). Ảnh: N.ĐOAN
HĐND tỉnh (khóa X) bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu tại Kỳ họp thứ 19 (diễn ra ngày 29/12/2023). Ảnh: N.ĐOAN

Tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn

Để có cái nhìn tổng quan về những thuận lợi, khó khăn trong công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lâm nghiệp tại 9 huyện miền núi, HĐND tỉnh tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 ngày 13/1/2021.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp trong công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp tại 9 huyện miền núi trong tỉnh giai đoạn 2021 - 2026 tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Thường trực HĐND tỉnh cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 20 kỳ họp, ban hành 233 nghị quyết trên các lĩnh vực.

Qua đó, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; giải quyết những nội dung, công việc đột xuất trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh hằng năm và giai đoạn 2021 - 2026.

Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất chủ trương để UBND tỉnh chỉ đạo các huyện miền núi phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh rà soát điều chỉnh, bổ sung về mục tiêu, khối lượng, kinh phí thực hiện phần diện tích đo đạc mới, đo vẽ bổ sung, đo đạc chỉnh lý biến động bản đồ địa chính và cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp tại 9 huyện miền núi giai đoạn 2021 - 2026.

Qua đó, giải quyết vướng mắc giữa số liệu, khối lượng đo vẽ trong thực tế có sự chênh lệch khá lớn so với hồ sơ thiết kế - kỹ thuật - dự toán được duyệt,

Thời gian qua, cử tri đã có ý kiến về dự án xây dựng cầu Trà Đình (xã Quế Phú, Quế Sơn) hoàn thành hạng mục cầu đã lâu, nhưng đường dẫn hai đầu cầu chưa được thi công, khiến việc đi lại khó khăn. Về vấn đề này, cuối tháng 12/2023 Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh khảo sát thực tế.

Từ kết quả khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, việc tiếp tục đầu tư đảm bảo hoàn thành mục tiêu của dự án cầu Trà Đình, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, đảm bảo an toàn, phục vụ đi lại của người dân là cần thiết.

Tại Công văn số 22 ngày 17/1/2024, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật. Trong đó lưu ý, chỉ đạo đánh giá toàn diện dự án kể từ khi triển khai thực hiện cho đến nay; làm rõ giá trị thực tế hạng mục đường dẫn hai đầu cầu và các chi phí liên quan khác cần điều chỉnh tăng (kể cả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng).

Xác định khả năng cân đối nguồn ngân sách tỉnh, việc cam kết cân đối nguồn vốn đối ứng ngân sách huyện Quế Sơn để thực hiện phần còn lại của dự án nhằm đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của UBND huyện Quế Sơn trong việc không bố trí đủ nguồn vốn để triển khai hoàn thành dự án theo đúng chủ trương đầu tư được duyệt và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đầu tư dự án dở dang, kéo dài nhiều năm.

Tạo cơ sở pháp lý quan trọng

Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, công tác giám sát, khảo sát chuyên đề được Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra. Phương thức giám sát tiếp tục đổi mới, thu thập, đối chiếu, phân tích thông tin giám sát bằng nhiều hình thức khác nhau.

Thành viên của đoàn giám sát tham gia đầy đủ, tích cực. Qua giám sát đã nêu rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị đối với từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, khắc phục trong quá trình quản lý, điều hành.

Trong năm 2023, HĐND tỉnh (khóa X) đã tổ chức thành công 7 kỳ họp (2 kỳ họp thường lệ, 2 kỳ họp chuyên đề, 3 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất), ban hành 105 nghị quyết.

Tại các phiên họp thường kỳ, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo việc đảm bảo quy trình, thủ tục ban hành văn bản; tiến độ xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp, quan tâm công tác đánh giá tác động, khả năng cân đối nguồn lực và tính phù hợp, khả thi trong xây dựng chính sách trình HĐND tỉnh.

Đối với những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh cho biết, Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban của HĐND tỉnh tham mưu, giám sát, khảo sát hoặc tổ chức làm việc với UBND tỉnh, các ngành liên quan để nghe báo cáo, giải trình. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến theo thẩm quyền hoặc trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.

Có thể kể đến như cho ý kiến về phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng (TP.Hội An); sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi niên độ ngân sách năm 2022 còn lại; điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang (ĐH6b.DX).

Hay chủ trương điều chỉnh đầu tư xây dựng các Trạm Y tế xã Bình Nguyên, Bình Minh, Bình Hải thuộc dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi niên độ ngân sách năm 2022 ngân sách tỉnh chưa sử dụng…

“Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, tuân thủ quy trình, thủ tục.

Các Ban của HĐND tỉnh đã chủ động khảo sát, làm việc với cơ quan liên quan tiến hành thẩm tra theo quy định. Các đề nghị xây dựng nghị quyết cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật” - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hơn nửa nhiệm kỳ hoạt động HĐND tỉnh (khóa X): Đổi mới, đồng hành vì sự phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO