Khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện cải cách hành chính

H.QUANG 02/06/2023 08:50

Để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian đến cần khẩn trương chỉ đạo rà soát triển khai ngay các nhiệm vụ, mục tiêu trong chương trình, kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, nhất là các mục tiêu về tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đang còn hiệu lực và còn giá trị sử dụng lại; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở TT-TT, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan thành lập tổ tham mưu rà soát TTHC nhằm đẩy mạnh cắt giảm thời gian, đề xuất giảm thành phần hồ sơ TTHC, tập trung vào các TTHC có tầng suất giải quyết hồ sơ cao do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh làm tổ trưởng, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Được biết hiện nay bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn những khó khăn, tồn tại như: chưa kịp thời cập nhật/cập nhật chưa đầy đủ kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa, tác nghiệp trên phần mềm một cửa điện tử còn chậm dẫn đến thông tin số lượng hồ sơ TTHC chưa giải quyết trên phần mềm còn cao. Tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn vẫn còn nhiều, đặc biệt là lĩnh vực đất đai tại cấp huyện...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện cải cách hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO