Chính trị

Không thu hồi chế độ phụ cấp đặc biệt đã chi trả từ tháng 11/2022 trở về trước ở xã Chơ Chun và Đắc Tôi

N.ĐOAN 24/02/2024 12:18

(QNO) - Ngày 20/2/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 24 về chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (gọi tắt CBCCVC) công tác tại xã Chơ Chun và Đắc Tôi thuộc huyện Nam Giang.

Theo đó, Chính phủ đồng ý thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt mức 50% đối với CBCCVC đang công tác tại xã Chơ Chun và xã Đắc Tôi thuộc huyện Nam Giang (không thu hồi kinh phí xã chi trả cho các đối tượng đã hưởng tại hai xã này) trong thời gian từ tháng 1/2011 đến hết tháng 11/2022.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm thực hiện trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về chế độ phụ cấp đặc biệt và việc chi trả phụ cấp đặc biệt nêu trên.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với CBCCVC thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

* Ngày 23/2/2024, UBND tỉnh có Công văn số 1228 yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Nam Giang triển khai thực hiện nhiệm vụ có liên quan theo quy định tại Nghị quyết 24.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Nam Giang tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ Chính phủ yêu cầu.

Ngày 10/1/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03 về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Nam Giang. Hai xã Chơ Chun và Đắc Tôi được thành lập trên cơ sở chia tách từ địa bàn đang hưởng phụ cấp đặc biệt mức 50% và thuộc xã biên giới, xã khu vực III nên UBND huyện Nam Giang đã chi trả phụ cấp đặc biệt mức 50% đối với CBCCVC đến công tác trên địa bàn hai xã này.

Trên cơ sở rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách tại địa phương theo quy định hiện hành, ngày 17/10/2022, UBND tỉnh có Công văn 6784 đề nghị phụ cấp đặc biệt mức 50% đối với hai xã Đắc Tôi, Chơ Chun và đề xuất thời gian tính hưởng kể từ ngày 10/1/2011 (ngày có hiệu lực thi hành của Nghị quyết số 03).

Ngày 14/12/2022, Bộ Nội vụ có Công văn số 6398 trả lời thống nhất thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt 50% đối với xã Đắc Tôi và xã Chơ Chun nhưng thời gian được tính kể từ ngày 1/12/2022.

Quá trình thực hiện Công văn 6398 của Bộ Nội vụ đã gặp khó khăn, vướng mắc, nhất là việc phải thu hồi số tiền gần 14,6 tỷ đồng đã chi trả phụ cấp cho CBCCVC của hai xã này. Theo đó, UBND tỉnh có công văn đề nghị trung ương thống nhất không thu hồi số tiền đã chi phụ cấp đặc biệt cho CBCCVC hai xã Đắc Tôi, Chơ Chun như đã nêu ở trên.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Không thu hồi chế độ phụ cấp đặc biệt đã chi trả từ tháng 11/2022 trở về trước ở xã Chơ Chun và Đắc Tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO