3 địa phương xếp hạng Nhất về quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 20.1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 218/QĐ-UBND phê duyệt kết quả xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của các huyện, thị xã, thành phố năm 2019.

Các địa phương: Hội An, Núi Thành, Điện Bàn được UBND tỉnh xếp hạng Nhất; các huyện: Tiên Phước, Hiệp Đức, Thăng Bình, Đại Lộc, Duy Xuyên, Phước Sơn, Quế Sơn, Phú Ninh, Nam Trà My được xếp hạng Nhì; các huyện Bắc Trà My, Nông Sơn xếp hạng Ba.

Việc đánh giá, xếp hạng nêu trên căn cứ bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 29.8.2016.

Riêng TP.Tam Kỳ và các huyện Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang không gửi báo cáo về Sở NN&PTNT theo quyết định của UBND tỉnh, nên không có cơ sở đánh giá, xếp hạng.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố nêu trên kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan và tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm để xảy ra sai sót; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Sở NN&PTNT trước ngày 3.3.2020.

TAGS