Bắc Trà My ước thực hiện đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng 9/11, ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với UBND huyện Bắc Trà My về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, thu chi ngân sách năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và kết quả thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh thời gian qua.

Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc của đoàn giám sát với UBND huyện Bắc Trà My nhằm chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 12 của HDND tỉnh (khóa X) sắp tới. Ảnh: N.Đ
Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc nhằm chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh (khóa X) sắp tới. Ảnh: N.Đ

Tại cuộc làm việc, UBND huyện Bắc Trà My cho biết, đến nay địa phương ước thực hiện đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu HĐND huyện giao năm 2022. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện năm 2022 gần 150 tỷ đồng, đạt 127,5% dự toán tỉnh giao, đạt 121,3% dự toán HĐND huyện giao và tăng 3,6% so với năm 2021.

Còn tổng thu ngân sách địa phương (kể cả chuyển nguồn, bổ sung từ ngân sách tỉnh) đạt gần 944 tỷ đồng, đạt 180,2% dự toán HĐND huyện giao, tăng 15,8% so với năm 2021.

Trong năm 2022, trên địa bàn Bắc Trà My thành lập mới 11 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 71 doanh nghiệp; thành lập mới 7 hợp tác xã, nâng số hợp tác xã đang hoạt động lên con số 25.

Về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, theo UBND huyện Bắc Trà My, trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác triển khai các dự án đầu tư công.

Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên một số dự án lớn khởi công chậm dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp so với cùng kỳ năm trước, đến nay mới đạt 25,9% (hơn 66,2 tỷ đồng/255,35 tỷ đồng).

Quang cảnh cuộc làm việc giữa Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh với UBND huyện Bắc Trà My sáng nay 9/11. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ

Tại cuộc làm việc, UBND huyện Bắc Trà My giải đáp, làm rõ thêm nội dung liên quan đến phát triển các mô hình kinh tế, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trường, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022…

Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đánh giá, trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm 2022 - bước vào giai đoạn phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, Bắc Trà My là một trong những địa phương sớm cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với định hướng của Đảng bộ huyện, HĐND huyện bằng các kế hoạch, nghị quyết chuyên đề làm cơ sở đầu tư nguồn lực và các giải pháp thực hiện. Chính vì thế, kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục có sự phát triển tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, đã đạt và vượt 11/12.

[VIDEO] - Quang cảnh cuộc làm việc giữa Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh với UBND huyện Bắc Trà My:

Tiếp thu các đề xuất mang tính điều chỉnh chủ trương của cấp tỉnh, Trung ương, ông Nguyễn Đức lưu ý, Bắc Trà My rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu thực hiện của năm 2022 để làm cơ sở xây dựng các chỉ tiêu của năm 2023. Trong thực hiện chi đầu tư thời gian tới, cần hết sức quan tâm đến các biện pháp giải ngân vốn đầu tư công, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia mới được phân bổ nguồn vốn, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, theo đúng các quy trình về hồ sơ thủ tục, không để xảy ra sai sót. Trong quá trình đầu tư chú ý các lĩnh vực ưu tiên phòng chống thiên tai, di dời người dân khỏi vùng sạt lở…

TAGS