Chi cục Thuế huyện Núi Thành tích cực tuyên truyền, đảm bảo thu ngân sách

VĂN PHIN |

Trong tình hình nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Núi Thành vẫn hoạt động ổn định và đảm bảo đóng góp ngân sách nhà nước. 

Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Núi Thành thực hiện tốt công tác nộp thuế. Ảnh: Q.V
Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Núi Thành thực hiện tốt công tác nộp thuế. Ảnh: Q.V

Theo Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Núi Thành, công tác thu ngân sách nhà nước năm nay có tín hiệu đáng mừng. Trong 9 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt hơn 9.311 tỷ đồng, đạt 79,55% so với dự toán tỉnh giao và tăng 63,64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển sản xuất - kinh doanh. Riêng Chi cục Thuế huyện Núi Thành đã thực hiện thu thuế tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh do huyện quản lý trong 9 tháng năm 2021 được 126,6 tỷ đồng, đạt 70% dự toán pháp lệnh và vượt 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện tốt công tác nộp thuế 9 tháng qua như Công ty TNHH MTV Cơ khí và xây dựng Phương Thịnh (thôn Đông Mỹ, xã Tam Giang), số tiền thuế đã nộp hơn 1,3 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Ly Uyên Lê (thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1) đã nộp 885,8 triệu đồng, Hợp tác xã Nông - lâm nghiệp Bích Trung (xã Tam Xuân 1) nộp 819,7 triệu đồng... 

Ông Phan Khắc Thư - Đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi cục Thuế huyện Núi Thành cho biết, năm nay, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được chú trọng.

Đơn vị thực hiện tuyên truyền hỗ trợ có chọn lọc, tập trung vào nhóm người nộp thuế có mức độ tuân thủ thuế thấp, khảo sát để lựa chọn nội dung, cách thức tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu người nộp thuế, nâng cao chất lượng nhằm tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế.

Chi cục Thuế huyện Núi Thành đã phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện tuyên truyền các văn bản mới về thuế, về sử dụng hóa đơn điện tử; nộp thuế điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh; nêu tên các doanh nghiệp còn nợ thuế với số tiền lớn, bị cưỡng chế về hóa đơn.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế Núi Thành tăng cường công tác quản lý thuế hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác, quản lý các khoản thu về đất và chống thất thu.

Trong những tháng còn lại của năm 2021, dự báo tình hình kinh tế tiếp tục bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong khi dự toán thu ngân sách năm 2021 do Chi cục Thuế Núi Thành quản lý tăng 12% so với mức thực hiện năm ngoái.

Do đó, để hoàn thành dự toán được giao, Chi cục Thuế Núi Thành đề ra nhiều giải pháp cụ thể trong công tác thu ngân sách.

Trước hết, tập trung tuyên truyền Luật Quản lý thuế và các văn bản liên quan; tăng cường áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế theo Luật Quản lý thuế; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn.

Đơn vị triển khai sâu rộng Đề án tăng cường cơ sở thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế nhằm quản lý đầy đủ các nguồn thu vào ngân sách nhà nước...

TAGS