Hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

BẢO LÂM |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 29.9.2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn (KTV), kinh tế trang trại (KTTT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, cá nhân, chủ hộ gia đình có vườn (gọi tắt là chủ vườn), chủ trang trại có hoạt động sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong thực hiện cơ chế phát triển KTV, KTTT được hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Khu vực áp dụng cơ chế hỗ trợ gồm các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh và Núi Thành (khu vực 1); các huyện Hiệp Đức, Tiên Phước và Nông Sơn (khu vực 2); các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My và Nam Trà My (khu vực 3).

Đối với vườn, phải đạt tiêu chí phần diện tích tối thiểu đất canh tác còn lại sau khi trừ diện tích nhà ở, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác hoặc là phần diện tích đất liền thửa của vườn đồi/vườn rừng; quy mô diện tích tối thiểu của vườn từ 1.000m2 trở lên.

Đối với trang trại phải đạt tiêu chí quy định tại Thông tư số 02/2020 của Bộ NN&PTNT; trong đó ưu tiên lựa chọn chủ trang trại có dự án/phương án sản xuất để khai thác các giá trị kinh tế dưới tán rừng. Các loại cây trồng được hỗ trợ là các loại cây hàng năm (rau củ quả các loại, hoa, cây dược liệu ngắn ngày); các loại cây lâu năm (cây ăn quả, cây công nghiệp, cây dược liệu dài ngày) được ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo sản xuất, không áp dụng cơ chế hỗ trợ đối với chủ trang trại lâm nghiệp trồng các loại keo làm nguyên liệu giấy. Ngân sách tỉnh bố trí khoảng 50 tỷ đồng/năm từ nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

TAGS