Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ thưởng vượt thu 80 tỷ đồng

N.ĐOAN - X.PHÚ |

(QNO) - Sáng nay 14/10, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X đã xem xét, biểu quyết thống nhất phương án phân bổ 80 tỷ đồng từ nguồn Trung ương thưởng vượt thu năm 2021 theo tờ trình của UBND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh (khóa X) biểu quyết thông qua phương án phân bổ nguồn vượt thu năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ thưởng. Ảnh: P.Đ
Đại biểu HĐND tỉnh (khóa X) biểu quyết thông qua phương án phân bổ nguồn vượt thu năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ thưởng. Ảnh: P.Đ

Ngày 11/7/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 807 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021.

Tại Quyết định 807, Thủ tướng Chính phủ thưởng vượt thu cho 12 địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2021 vượt dự toán là 4.802 tỷ đồng; gồm Quảng Ninh (289 tỷ đồng); Hải Dương (19 tỷ đồng); Hưng Yên (46 tỷ đồng); Bắc Ninh (110 tỷ đồng); Quảng Nam (80 tỷ đồng); Quảng Ngãi (115 tỷ đồng); Đồng Nai (1.000 tỷ đồng); Bình Dương (699 tỷ đồng); Bà Rịa – Vũng Tàu (119 tỷ đồng); TP.Hà Nội (1.000 tỷ đồng); TP.Hồ Chí Minh (1.000 tỷ đồng); Hải Phòng (285 tỷ đồng).

Tại tờ trình Kỳ họp thứ 11, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thống nhất phương án phân bổ nguồn vượt thu trên cho các dự án đang triển khai thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Cụ thể, ở danh mục thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự xã hội được phân bổ 6,6 tỷ đồng; y tế, dân số và gia đình 16 tỷ đồng; các hoạt động kinh tế 54,9 tỷ đồng và hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 2,5 tỷ đồng.

Thẩm tra nội dung tờ trình, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 163 ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định phương án phân bổ nguồn thưởng vượt thu năm 2021 là đảm bảo theo thẩm quyền.

TAGS

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh (khóa X): Thông qua 17 nghị quyết

N.ĐOAN - X.PHÚ |

* Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong việc ứng phó với thiên tai

(QNO) - Sáng nay 14/10, dưới sự điều hành của chủ tọa Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh (khóa X) đã xem xét, thống nhất biểu quyết thông qua 17 nghị quyết.