Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công quá thấp

T.D |

(QNO) - Ngày 16.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì phiên họp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Sở KH&ĐT để bàn giám sát tình hình kinh tế - xã hội, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng qua. Ngoài ra xem xét, thông qua các báo cáo kế hoạch đầu tư công 2022, đầu tư công trung hạn, quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C, cơ chế đầu tư cho hợp tác xã.

.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: T.D

Sở KH&ĐT cho hay, 6 tháng qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 11,7%. Tuy nhiên, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công quá thấp. Tính đến ngày 30.6 chỉ đạt 21,2% so với kế hoạch vốn và đạt 23% so với kế hoạch vốn đã phân bổ. Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 bằng 134% giai đoạn 2016 - 2020 (42.005,8 tỷ đồng)…

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường, tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện tại là mức tăng cao nhất trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực của đại dịch. Nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công quá thấp. Không chỉ ngành KH&ĐT mà các địa phương phải tự đặt câu hỏi, tự soi xét mình vì lý do gì, điểm nghẽn gì khiến chuyện không xài hết vốn đầu tư vẫn xảy ra và không có cách khắc phục.

Đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu Sở KH&ĐT hoàn thiện các báo cáo, giải trình rõ về tiến độ giải ngân, về nguồn lực ở đâu để có thể sắp xếp cho các kế hoạch đầu tư trong tương lai… trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp đến.

TAGS