Bắc Trà My giao khoán cho cộng đồng quản lý, bảo vệ hơn 5.900ha rừng

NGUYỄN BÌNH |

Huyện Bắc Trà My vừa phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán khoán bảo vệ rừng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023 – 2028.

Lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My tổ chức họp dân tuyên truyền và ký cam kết bảo vệ rừng tại thôn 2, xã Trà Ka.
Lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My tổ chức họp dân tuyên truyền và ký cam kết bảo vệ rừng tại thôn 2, xã Trà Ka.

Theo đó, trong thời gian đủ 5 năm kể từ thời điểm phê duyệt, toàn bộ diện tích rừng tự nhiên hơn 5.903ha tại các xã Trà Giáp, Trà Ka, Trà Đốc, Trà Kót và Trà Nú được giao cho cộng đồng dân cư thôn sở tại quản lý, bảo vệ theo hình thức khoán công việc và dịch vụ; đảm bảo diện tích rừng tự nhiên đều có chủ quản lý, bảo vệ; khuyến khích người dân tham gia bảo vệ rừng, tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập.

Giải pháp thực hiện tập trung tuyên truyền phổ biến Luật Lâm nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rừng, kết hợp với tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, truy quét, chống chặt phá rừng tự nhiên và săn bắt động vật rừng, lấn chiếm rừng, đất rừng trái pháp luật…

Tổng kinh phí thực hiện hơn 12,9 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương, tỉnh, huyện giao hằng năm để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là dự án thành phần, thuộc dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng, miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

TAGS