Đông Giang tiếp nhận 1.000 cây giống sâm Ngọc Linh

T.B |

UBND tỉnh vừa thống nhất cho UBND huyện Đông Giang tiếp nhận 1.000 cây giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi để trồng trong năm 2022. 

Nội dung này thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 4143 ngày 7.7.2021 về việc triển khai thử nghiệm di thực sâm Ngọc Linh tại các huyện: Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn; thế nhưng trong năm 2021, huyện Đông Giang chưa tiếp nhận vì chưa đảm bảo các điều kiện cần thiết.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT hướng dẫn địa phương lập các thủ tục liên quan theo quy định để được tiếp nhận và tổ chức trồng, chăm sóc cây sâm Ngọc Linh theo đúng quy trình kỹ thuật quy định.

Đồng thời theo dõi, giám sát quá trình thực hiện việc trồng thử nghiệm di thực cây sâm Ngọc Linh của các đơn vị, địa phương để hằng năm báo cáo UBND tỉnh và tham mưu tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mô hình này vào thời điểm thích hợp.

TAGS