[Infographic] – Hơn 310.425ha diện tích sẽ được chi trả dịch vụ môi trường rừng đợt 1 năm 2023

TRẦN HỮU |

(QNO) – Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các hạt kiểm lâm huyện, liên huyện làm việc với các chủ rừng điều tra theo dõi diễn biến rừng trong vùng chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Qua đó, đã xác định diện tích hơn 310.425ha sẽ được chi trả DVMTR đợt 1 năm 2023.

 

TAGS